İletişim Lisans Programı

Alternatif Medya ve Hak Haberciliği(COM255)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM255 Alternatif Medya ve Hak Haberciliği 3 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ceren SÖZERİ cerensozeri@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin ana akım medyada seslerini duyuramayanların sesi olma iddiasındaki alternatif medyaların olanaklarını tanıması ve en çok alternatif medyada kendine yer bulabilen cinsiyet, ırk, kültürel ve dini farklılıklara saygılı hak haberciliğinin gerekliliklerini benimsemesi amaçlanmaktadır.
İçerik 1. Hafta: Katılımcı Demokratik Medya Modeli

2. Hafta: Alternatif – Radikal Medya Kavramları

3. Hafta: Anaakım – Alternatif Medya Karşıtlığı

4. Hafta: Sivil Toplumun Gelişimi ve Medyanın Rolü

5. Hafta: Topluluk İletişimi – Topluluk Radyoları

6. Hafta: Alternatif Medyanın Örgütlenmesi ve Sürdürülebilirliği

7. Hafta: Vize

8. Hafta: İnsan Hakları ve Medya

9. Hafta: Ayrımcılığa Karşı Düzenlemeler

10. Hafta: Medyada Çocuk Hakları İhlalleri

11. Hafta: Medyada Nefret Suçu ve Nefret Söylemi

12. Hafta: Medyada Kadınlara Yönelik Ayrımcılık ve Kadın Temsilleri

13. Hafta: Yurttaş Gazeteciliği – Hak Haberciliği İlişkisi

14. Hafta: Yeni Teknolojiler Alternatif Medya İçin Fırsat mı?
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci,


1. Küreselleşen ve de ulusal pazarlarda çok sesliliğini giderek yitiren geleneksel medya karşısında özgürleştirici ve katılımcı olma iddiasıyla duran alternatif medyanın olanaklarını tanır,

2. Teknolojinin alternatif medyalara sunduğu fırsatları bilir,

3.Geleneksel medyada sıkça karşımıza çıkan ayrımcı tutumları örnekleriyle görerek buna karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirebilir

4.Medyada ayrımcılıkla mücadele yöntemlerini ve insan haklarına saygılı haberciliğin gereklerini öğrenir.
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans Yöntemi
Kaynaklar Anti-Homofobi Kitabı: Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, (haz: Ali Erol), Kaos GL Yayınları, Ankara
Cengiz Alğan – Levent Şensever, Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 Yıl, 10 Örnek, İstanbul, Sosyal Değişim Derneği Yayınları, 2010

LGBTT’nin Medyadaki 6 Aylık Seyri Raporu, Kaos Gl, Ankara, 2009.

M.Emre Köksalan, Alternatif Televizyon: Olanaklar ve Uygulamalar, Punto Yayınları, 2010

Serhat Güney, GÜNEY, Serhat, Tüm Yönleriyle Topluluk Radyoları, İstanbul, Punto Yayınları, 2009

Sevda Alankuş, İnsan Hakları Haberciliği, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2007

Sevda Alankuş, Çocuk Odaklı Habercilik, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2007

Sevda Alankuş, Kadın Odaklı Habercilik, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2007

Yasemin İnceoğlu, Dişilik, Güzellik ve Şiddet Sarmalında Kadın ve Bedeni

Yasemin İnceoğlu-Nurdan Akıner(ed),Medya ve Çocuk Rehberi:İletişim Araştırmalar İçin Rehber Kitap, Eğitim Kitabevi, Konya, 2008
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş, İletişim Kuramları İçinde Alternatif Medya
2 Alternatif Medyanın Kuramsal Temelleri
3 Alternatif Medyanın Tanımları, Tarihçesi
4 Topluluk medyaları – Ana akıma Karşı Alternatif Medya
5 Sivil Toplumun Gelişimi ve Alternatif Medya
6 Rhizome Medyalar, Taktiksel Medya Örnekleri
7 Alternatif Medyanın Örgütlenmesi ve Sürdürülebilirliği
8 Ara Sınav
9 İnsan Hakları Haberciliği, Ayrımcılığa Karşı Düzenlemeler
10 Medya Söylemlerinde ve Temsillerinde Ayrımcılık
11 Medyada Nefret Suçu ve Nefret Söylemi
12 Medyada Çocukların Temsili ve Hak Temelli Habercilik
13 Medyada Engelliler ve Hak Temelli Habercilik
14 Yurttaş Gazeteciliği – Hak Haberciliği İlişkisi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 60
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 50
Toplam 3 150
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Toplam İş Yükü 76
Toplam İş Yükü / 25 3,04
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top