İletişim Lisans Programı

Dilbilim ve İletişim(COM221)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM221 Dilbilim ve İletişim 3 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nebahat AKGÜN ÇOMAK ncomak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dilin temel işlevi iletişimi sağlamaktır, Ferdinand de Saussure dili "çift eklemli sesli göstergeler dizgesidir" tanımlamasıyla dilbilim ve iletişim biliminin yolunu açmıştır. Dili düşünmeyi sağlayan bir sistemler bütünüdür. Önemli Dilbilimciler ve önemli iletişimciler arasında:" Ferdinand de Saussure, Andre Martinet, Edward Sapir, Leonard Bloomfield, Charles Sandres Peirce, Vladimir Propp, Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, Mihail Mihaloviç Bakhtin,Jacques Derrida, Umberto Eco, Ludwing Wittgenstein, John Austin, John Searle, Jurgen Habermas, Teun A.van Dijk"
İçerik 1.Hafta: Dil Nedir?
2.Hafta: Dilbilim Nedir?
3.Hafta: Dilbilim ve İletişim.
4.Hafta: Dilbilimin tarihçesi.
5.Hafta: Dilbilim Okulları ve İletişim
6.Hafta: Dilbilim Kuramları ve İletişim
7.Hafta: Dilbilim-Yapısalcılık-İletişim
8.Hafta: Dilbilim-İşlevselcilik-İletişim
9.Hafta: Üretici-Dönüşümsel Dilbilim ve İletişim
10.Hafta: Dilbilim-Göstergebilim-İletişim
11.Hafta: Önemli Dilbilimciler
12.Hafta: Önemli Göstergebilimciler.
13.Hafta: Önemli İletişimciler
14.Hafta: İletişim Metinlerinin Dilbilimsel Çözümlenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Dil nedir ve tarihsel sürecine bir bakış.
2.Dilbilim nedir ve Dilbilimin aşamaları.
3.Dilbilim ve İletişim arasındaki bağlantılar ve ilk çalışmalar.
4.Dilbilimin tarihçesindeki önemli aşamalar, gelişmeler ve çalışmalar.
5.Dilbilim Okulları ve İletişim çalışmalarındaki gelişmeler.
6.Dilbilim Kuramları ve İletişim çalışmalarındaki gelişmeler.
7.Dilbilim-Yapısalcılık-İletişim
8.Dilbilim-İşlevselcilik-İletişim
9.Üretici-Dönüşümsel Dilbilim ve İletişim
10.Dilbilim-Göstergebilim-İletişim bağlantıları ve çalışmalar.
11.Önemli Dilbilimciler ve Göstergebilimciler, gelişmeler, çalışmalar.
12.Önemli İletişimciler, ilk gelişmeler ve çalışmalar.
13.Dilbilim-Söylem-İletişimarasındaki önemli bağlantılar ve çalışma aşamaları.
14.Dilbilim-Söz-Eylem-İletişim arasındaki bağlantılar.
15.Karşılaştırmalı Dilbilim ve İletişim alanındaki çalışmalar ve gelişmeler.
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans
Kaynaklar AUSTİN j. (1962) How to do Things with Words, Oxford.Clarendon Press.
ÇOMAK A.N. (1995) Yazının İşlevsel Kullanımı. Der Yayınları. İstanbul.
GÖKTÜRK a. (1988) Okuma Uğraşı. Inkılap Kitapevi. İstanbul.
GREİMAS A. (1983) On Meaning,Selected Writings in Semiotics Theory, London,Frances Pinter.
HALLİDAY M. (1976) Language as Social Semiotics. London.
İNCEOĞLU Y.-ÇOMAK A. N. (2016) Metin Çözümlemeleri. Ayrıntı Yayınları. İstanbul.
PROPP V. (1958) Morphology of the Folktale. The Hague: Mouton.
SEARLE J..R. (1982) Theory of Speech Acts .Cambridge: University Press.
VAN Dijk .T.A. (1977) Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discource. Longman. Londra.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dil Nedir?
2 Dilbilim Nedir?
3 Dilbilim ve İletişim
4 Dilbilimin tarihçesi
5 Dilbilim Okulları ve İletişim
6 Dilbilim Kuramları ve İletişim
7 Dilbilim-Yapısalcılık-İletişim
8 Dilbilim-İşlevselcilik-İletişim
9 Üretici-Dönüşümsel Dilbilim ve İletişim
10 Dilbilim-Göstergebilim-İletişim
11 Önemli Dilbilimciler
12 Önemli Göstergebilimciler
13 Önemli İletişimciler
14 İletişim metinlerinin Dilbilimsel Çözümlenmesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 50
Sunum 1 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Diğer 1 3 3
Toplam İş Yükü 75
Toplam İş Yükü / 25 3,00
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top