İletişim Lisans Programı

Fotoğrafçılık(COM207)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM207 Fotoğrafçılık 3 2 2 2 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Barış KARA bkaragsu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dijital fotoğraf tekniğinin gelişmesi ile birlikte herkes fotoğraf
çekmeye başladı ama etkili fotoğraf çekenlerin sayısında bir artış
olmadı. Dersin amacı; fotoğrafın bir dilinin olduğunu göstermek ve
özellikle fotoğrafın bir düşünce çerçevesinde oluştuğunun altını
çizmektir.
İçerik 1. hafta: Kısa bir fotoğraf tarihi
2. hafta: Fotoğraf makinesi
3. hafta: Pozlandırma
4. hafta: Objektifler
5. hafta: Dijital Fotoğraf I
6. hafta: Dijital Fotoğraf II
7. hafta: Fotoğrafça bakış nasıl öğrenilir? Ustalardan
örnekler
8. hafta: Ara Sınav
9. hafta: Fotoğrafta ışığın önemi
10. hafta: Fotoğrafta arka planın önemi, ayrıntıların seçilmesi
11. hafta: Bakış açısı
12. hafta: İstanbul Boğazı Projesi “İki Kıta İki Yaka
İstanbul”un sergi fotoğrafları
13. hafta: Önemli fotoğaf kitaplarına genel bir bakış
14. hafta: Alıştırmalar, Yıl sonu değerlendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci,
- Günümüzdeki gelişmiş bir fotoğraf makinesini tanır.
- Dijital teknoloji konusundaki soruların yanıtını bulur.
- Fotoğraf çekmek kadar fotoğrafı besleyen alanların da
bulunduğunu öğrenir.
- Bu ders çervesinde gerçekleştirilecek olan uygulama projesi
ile fotoğraflarını izleyici ile paylaşır ve kendisine hayatta bir
var olma alanı da çizebilir.
Öğretim Yöntemleri Bir dönem boyunca, temel fotoğraf tekniği, optik bilgisi, görsel kompozisyon, ışık bilgisi gibi kavramlar ele alınırken; öğrenciler bu bilgileri proje uygulamaları ile pratiğe dökeceklerdir.
Kaynaklar Nigel Atherton, Steve Crabb, “Digitale Fotographie von A-Z”,
Hamburg 2005
Andreas Feininger, “Feiningers Kleine Fotolehre”, Düsseldorf 1982
Andreas Feininger, “Die Neue Foto-lehre”, Düsseldorf 1965
“Annie Leibovitz at Work”, München 2008
“Fotoğraf Neyi Anlatır?” Derleyen: Caner Aydemir, Kasım 2007
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 1. hafta: Kısa bir fotoğraf tarihi
2 2. hafta: Fotoğraf makinesi
3 3. hafta: Pozlandırma
4 4. hafta: Objektifler
5 5. hafta: Dijital Fotoğraf I
6 6. hafta: Dijital Fotoğraf II
7 7. hafta: Fotoğrafça bakış nasıl öğrenilir? Ustalardan örnekler
8 8. hafta: Ara Sınav
9 9. hafta: Fotoğrafta ışığın önemi
10 10. hafta: Fotoğrafta arka planın önemi, ayrıntıların seçilmesi
11 11. hafta: Bakış açısı
12 12. hafta: İstanbul Boğazı Projesi “İki Kıta İki Yaka İstanbul”un sergi fotoğrafları.
13 13. hafta: Önemli fotoğaf kitaplarına genel bir bakış
14 14. hafta: Alıştırmalar, Yıl sonu değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 1 50
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Toplam İş Yükü 66
Toplam İş Yükü / 25 2,64
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top