İletişim Lisans Programı

Habercilik ve Yazım Teknikleri(JOU201)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
JOU201 Habercilik ve Yazım Teknikleri 3 2 1 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) İdil ENGİNDENİZ iengindeniz@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, haberin ne olduğu, nasıl tanımlanabileceği sorusundan başlayarak “haber” olarak nitelenen bir yazının hangi unsurları içermesi ve nelere dikkat etmesi gerektiğini öğrencilere aktarmaktır. Bu bağlamda, haber nedir; haberin özellikleri nelerdir; neler haber olabilir; haber yazma sürecinin aşamaları; haberin bakış açısının nasıl oluşturulacağı; haberde bilgi toplama aşaması; haber yazmada kullanılan teknikler; ters piramit tekniği; haberin temel soruları; başlık, spot, haberde görsel kullanımı; sözcük seçiminin önemi; haberde denetim ve doğrulama hakkındaki bilgilerin teorik ve örnekler üzerinden aktarımına; sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalar üzerinden tartışma yoluna başvurulur.
İçerik Ders kapsamında konuyla ilgili, ayrıntıları haftalık programda verilen, bilgiler aktarılır; güncel konular hakkındaki haberler incelenir; öğrencilerden gelen haberlerden yola çıkarak haber yazımı konusu uygulamalı olarak ele alınır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Neyin haber olabileceği konusunda fikir sahibi olur;
- Haberde bağlamın ve bakış açısının önemini öğrenir;
- 5 N 1 K kurallarına uygun olarak haber yazma uygulaması yapar,
- Haberi, başlık, spot, ara başlık, fotoğraf altı yazısı kullanarak ve yazım kurallarına dikkat ederek yazmayı öğrenir,
- İzlediği bir olayı haber diline dönüştürerek anlatma becerisi kazanır.
Öğretim Yöntemleri Sınıfta teorik bilgilerin ders hocası tarafından öğrencilere aktarımı, koşullar elverdiğince meslek profesyonellerinin derse katılımı veya çeşitli medya organlarını ziyaret, öğrencilerin farklı konularda haber yazarak haber yazma ve toplama tekniklerini uygulama üzerinden pekiştirmesi.
Kaynaklar Mislan Cristina. Journalism, Gender and Race. In Journalism / Handbooks of Communication Science, Tim P. Vos (ed.). De Gruyter pp. 511-531.

The BBC News Styleguide

Jean-Pierre Ilboudo TECHNIQUES DE COLLECTE ET TRAITEMENT DE L’INFORMATION

Çığ Ünsal. ENDÜSTRİYEL BİR ANLATI YAPISI: “TERS PİRAMİT” HABER METİNLERİ. Dil ve Edebiyat Dergisi / Journal of Linguistics and Literature 7:2, 69-90, 2010

Evolution et typologie des genres journalistiques Essai d’une vue d’ensemble. Ernst-Ulrich Grosse. https://doi.org/10.4000/semen.2615 Revue de sémio-linguistique des textes et discours 13 | 2001 : Genres de la presse écrite et analyse de discours

LES GENRES JOURNALISTIQUES / SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE. OUVRAGE COLLECTIF sous la direction de Roselyne RINGOOT et Jean-Michel UTARD. L’Harmattan. Communication et Civilisation. http://www.harmatheque.com/ebook/9782296091399

News reporting and writing / The Missouri Group, Brian S. Brooks vd., 2002.

Gazeteciliğe Başlarken-Okuldan Haber Odasına, haz. Sevda Alankuş, İPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul, Haziran 2009.

Temel Gazetecilik, Oya Tokgöz
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin işleyişi hakkında bilgi verilmesi. Haber nedir, olay ve haber arasındaki fark, haberin önemi neden kaynaklanır, neler haber olabilir. Haberin temel unsurları nelerdir, 5N1K.
2 Haber yazma süreci ve temel bilgiler (düşünme ve odak noktası bulma aşaması, bilgi toplama aşaması). Haber toplama yöntemleri. Haber kaynakları.
3 Haber yazma süreci ve temel bilgiler (haber metnini yazma aşaması, denetim ve doğrulama aşaması). Sözcük seçimi, haberde yazım kuralları.
4 Haber hangi kısımlardan oluşur, başlık, ara başlık, spot, fotoğraf altı yazısı. Haber fotoğrafı.
5 Haber yazma teknikleri. Ters Piramit Tekniği.
6 Ters Piramit Tekniği ve diğer haber yazma teknikleri
7 Vize
8 Vize haberlerinin değerlendirilmesi
9 Habercilik etiği. Gazetecinin hak ve sorumlulukları.
10 Habercilik etiği. Toplumsal cinsiyet ve hak odaklı habercilik.
11 Final haberlerinin hazırlanması - Bir söyleşi - Bir haber
12 Final haberlerinin hazırlanması - Bir söyleşi - Bir haber
13 Final haberlerinin hazırlanması - Bir söyleşi - Bir haber
14 Resmi tatil
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 2 15 30
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30 30
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top