İletişim Lisans Programı

Sosyal Psikoloji(COM291)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM291 Sosyal Psikoloji 3 2 0 0 2 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nazlı AYTUNA nazli.aytuna@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında sosyal psikoloji alanında geliştirilen temel kuramların, kavramların ve laboratuar deneylerin anlatılması ve gündelik yaşamdan, iletişim alanındaki farklı uygulamalardan örneklerle sosyal psikolojinin temel açılımlarının yorumlanması hedeflenmektedir
İçerik 1. Ders planının ve ders dahilinde yapılacak çalışmaların tanıtımı

2. Sosyal Psikoloji nedir?
Tanımlar – Özellikler, Tarihsel Gelişim, Araştırma Yöntemleri

3. Sosyal İlişki biçimleri

4. Sosyal Etki :Grup normunun oluşumu

5. Sosyal Etki biçimleri: uyma ve itaat – Deney sonuçları

6. Sosyal Etki biçimlerini etkileyen ortamsal etkenler

7. Sosyal etki ve iletişim süreçleri

8. Vize sınavı

9. Sosyal Temsiller – Genel Tanımlar


10. Sosyal Temsillerin yapısal ve içerik özellikleri

11. Sosyal Gerçekliğin oluşumu

12. Önyargı, kalıpyargı ve ayrımcılık

13. Etkileşimli iletişim ortamları ve sosyal etki

14. Etkileşimli iletişim ortamlarında sosyal temsiller
Dersin Öğrenme Çıktıları • Sosyal psikolojinin gelişimini, araştırma alanlarını ve diğer sosyal bilimler arasındaki yerini tanımlar;
• Sosyal Psikolojinin temel yöntemlerini belirtir;
• Sosyal ilişki biçimlerini açıklar;
• Sosyal Etki süreçlerini tanımlar ve bu alanda geliştirilen laboratuvar deney sonuçlarını yorumlar;
• İnsanlar niçin uyma davranışı gösterir sorusunu farklı etkenleri de değerlendirerek yorumlar;
• Sosyal Temsiller kuramını tanımlar ve etkileşimli medya ortamlarında sosyal temsillerin oluşumunu yorumlar
• Önyargı, kalıpyargı, ayrımcılık kavramları arasındaki farkı belirtir ve oluşum süreçlerini yorumlar
• Sosyal Gerçekliğin oluşumu sürecini tanımlar ve farklı iletişim ortamlarının sosyal gerçekliğin oluşumuna etkilerini yorumlar.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar ALBOUY Serge, Elements de la Psychologie Sociale, 2e éd. Privot, Paris, 1990

ARONSON Elliot and PRATKANIS Anthony R. Social psychology, Aldershot, Edward Elgar Pub Hants , 1993.

BEAUVOIS Jean-Léon, Relations humaines groupes et influence sociale, Presses Universaitaires de Grenoble, Grenoble 1995

BON Le Gustave, La psychologie des foules, PUF Quadrige, 5é ed. Paris, 1995

DEUTCH Morton, Les théories en psychologie sociale, Mouton, Paris, 1972

FISCHER Gustave-Nicholas, Les concepts fondementaux de la psychologie sociale, Presses de l’Université de Montréal, BORDAS, Paris, 1987

GERGEN Kenneth et JUTRAS Slyvie, Psychologie Sociale, VIGOT, 2e éd. Paris, 1992

KAĞITÇIBAŞI Çiğdem, İnsan ve İnsanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş, Sosyal Bilimler Derneği Yayınları (G-8), Sevinç Matbaası, Ankara, 1976
MAISONNEUVE Jean, Psychologie Sociale, PUF Collection que sais-je?, Paris, 17é ed.

LEYENS J-P, YZERBYT V., Psychologie Sociale, Mardaga, 1997

MOSCOVICI Serge, Psychologie Sociale, PUF fondemental, Paris, 1984

PAICHELER Geneviève, The psychology of social influence, Cambridge University Press ; Cambridge ; New York Paris, Editions de la Maison des sciences de l'homme, 1988.
Proshansky Harold and Seidenberg Bernard, Basic studies in social psychology, Rinehart and Winston, New York : Holt 1965

ROUSSIAU Nicolas, Psychologie Sociale, Press Editions, Paris, 2000

STOETZEL Jean, Psychologie Sociale, Flammarion, Paris, 1978

http://www.ehess.fr/centres/lps/home.html

http://www.psychologie-sociale.org/
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Sosyal Psikoloji nedir?
2 Sosyal İlişki biçimleri
3 Sosyal Etki :Grup normunun oluşumu
4 Sosyal Etki biçimleri: uyma ve itaat – Deney sonuçları
5 Azınlık etkisi - inovasyon
6 Azınlık etkisinin özellikleri ve fonksiyonu
7 Vize sınavı
8 Sosyal Temsiller – Genel Tanımlar
9 Sosyal Temsillerin yapısal ve içerik özellikleri
10 Sosyal Gerçekliğin oluşumu
11 Önyargı, kalıpyargı ve ayrımcılık
12 Grup çeşitleri ve yapısı
13 İletişim alanından örnek incelemesi
14 İletişim alanından örnek incelemesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 50
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 1 28 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 30 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 30 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 30 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 58
Toplam İş Yükü / 25 2,32
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top