İletişim Lisans Programı

Türk Dili I(TUR001)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
TUR001 Türk Dili I 1 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ayşe Duygu YAVUZ dyavuz@gsu.edu.tr (Email) Amine Hatun ATAŞ ahatas@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dil, insanoğlunun toplumsallaşmasında en önemli iletidir. Bu ileti kavramları belirten birer göstergeler dizgesi oluşturmaktadır. Oluşturulan göstergeler dizgesi yazıyla, simgeyle, çeşitli imlerle, sosyal davranış belirtileri ile aynı düzlemde ele alınabilmektedir. Dil düşünme ve konuşma aracımızdır. İletişim kurarken sözcükleri seçme ve bunu aktarabilme yetisi önem kazanırken, bağlam ve konu değiştikçe aktarıcının da dil kullanımı farklılık kazanacak ve dil devingenleşecektir. Bu bağlamda da, amaç "Türk Dili" nin yazım kurallarını, noktalama imlerini, öğelerini, ses kurallarını kullanabilme ve (APA sistemi) yazabilmelidir.
İçerik 1. Dil Nedir
2. Dilbilgisi nedir?
3. Yazım kuralları
4. Noktalama imleri
5. Sözcük ve sözcük kullanımı
6. Yazma ve yazma becerileri (APA sistemi)
7. Yazın türlerinin "Öykü, Roman, Deneme, Eleştiri" okunması
8. Yazın türlerinin "21-K Yöntemi" ile çözümlenmesi
9. Konuşma-Tartışma
10. Anlatım bozuklukları
11. Metin yazma
12. Vurgulama,Yorumlama
13. Yazma uygulamaları
14.Konuşma uygulamaları
15.Fonetik diksiyon
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Yazma ve yazma becerileri (APA Sistemi)
2.Yazın türlerinin okunması
3.yazın türlerinin 21-K yöntemi ile çözümlenmesi
4.Yazma ve konuşma uygulamaları
5. Dil, Söylem ve Metin
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans
Kaynaklar AKSAN D. (1998) Anlambilim. Engin Yayınları.

AUSTİN J. (1962) How to do Things with Words. Oxford. Clarendon Press.


ÇOMAK N.A.(1995) Yazının İşlevsel Kullanımı. Der Yayınları. İstanbul.

DEMİRAY K. (1994) Temel Türkçe Sözlük. İnkılap Kitabevi. İstanbul.

DEMİRCAN Ö. (1996) Türkçenin Sesdizimi. Der Yayınları. İstanbul.

EKİCİ E.(1997) Dilbilgisi. Alkan matbaası. İstanbul.

GÖKTÜRK A. (1988) Okuma Uğraşı. İnkılap Kitabevi. İstanbul.

GREİMAS A.J. (1983) Structural Semantics. Lincoln: University of Nebraska Press.

HALLİDAY M. (1976) Language as Social Semiotic. London.

İNCEOĞLU Y.-ÇOMAK A.N. (2016) Metin Çözümlemeleri. Ayrıntı Yayınları. 2.Baskı. İstanbul.

ONG W. (1995) Sözlü Kültür ve Yazılı Kültür. Metis Yayınları.

TÜRKÇE SÖZLÜK (2011) (Hazırlayan(lar: Şükrü Haluk Akalın ve Diğerleri) Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu. Ankara.

VAN Dijk T.A. (1993) Principles of Critical Discourse Analysis. Sage Publications.

VAN Dijk T.A.( 1977) Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse. Longman. Londra.

WODAK Ruth (1989) Language. Power and Ideoloji. Amsterdam.

Türk ve Dünya Edebiyatı "Öykü, Roman"
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Ders hakkında bilgilendirme
2 Türkçenin imla kuralları/ Türkçede resmi ve gayriresmi yazışmalar
3 Yazı ve Yazı Çeşitleri
4 Eleştirel düşünme nedir? Önerme ve argüman nedir? Bir metnin önermesi nasıl bulunur? Önerme nasıl yazılır?
5 Argümanlardaki mantık hatalarını bulma yöntemleri ve uygulamaları
6 Argümanlardaki mantık hatalarını bulma yöntemleri ve uygulamaları
7 Ödev Teslimi,
9 Anlatıbilim: Anlatıcı nedir? Anlatıcı ve odak analizi
10 APA sistemiyle metin içinde gönderme yapma ve kaynakça oluşturma
11 Paragraf yazma ve paragraf çeşitleri
12 Eleştirel yazma: Açımlama, çözümleme, yorumlama ve değerlendirme
13 Kurmaca hakkında konuşma ve yazma
14 Kurmaca hakkında konuşma ve yazma,Bilimsel Araştırma Raporu Hazırlama Teknikleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
7 Ödev Teslimi,
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 25
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 50
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 1 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 1 1
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 9 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 58
Toplam İş Yükü / 25 2,32
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top