Hukuk Lisans Programı

Mesleki İngilizce I(ING401)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ING401 Mesleki İngilizce I 7 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Berk DEMİRKOL bdemirkol@gmail.com (Email) Mehmet Ali TANRIKULU matanrikulu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin İngilizce dilini hukuk meslek hayatlarında kullanma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler İngilizce hukuk terminolojisini öğrenecek, İngilizce sunumlar yapacak, İngilizce dilekçe yazacak ve karar taslakları hazırlayacaktır. Ayrıca ders, öğrencilerin avukatlık becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olacaktır.
İçerik • Hukuk Meslekleri
• Uluslararası Uyuşmazlıklar
• Karşılaştırmalı ve Uluslararası Hukukta Sorumluluk Hukuku
• Karşılaştırmalı ve Uluslararası Hukukta Usul Kuralları
• Keşif ve Belge İbrazı
• Yazılı Savunmaların Hazırlanması
• Seçilen Farazi Dava Konusuna İlişkin Dava ve Cevap Dilekçelerinin Yazılmasına Hazırlık
• Sözlü Savunmalara Hazırlık
• Sözlü Savunma
• Mahkeme Kararı/Hakem Kararı Yazımı
Dersin Öğrenme Çıktıları Uluslararası nitelikli uyuşmazlıklarda kullanılan hukuk diline aşina olunması.
Öğretim Yöntemleri Ders kapsamında konu anlatımının yanı sıra öğrencilerin hukuk İngilizcesini aktif olarak kullanmalarını sağlayacak farazi dava pratikleri gerçekleştirilecektir.
Kaynaklar Legal Writing and Analysis, 2nd edition Linda H. Edwards
İlgili Mahkeme Kararları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş Dersi: Ders İçeriği ve Öğrenim Yöntemi
2 Karşılaştırmalı Hukukta Farklı Hukuk Sistemleri: Anglo-Sakson Hukuk Sistemi ve Kıta Avrupası Hukuk Sistemi
3 Uluslararası Uyuşmazlıklar
4 Karşılaştırmalı ve Uluslararası Hukukta Sorumluluk Hukuku
5 Karşılaştırmalı ve Uluslararası Hukukta Usul Kuralları
6 Keşif ve Belge İbrazı
7 Sınıf İçi Farazi Dava Çalışmasına İlişkin Bilgilendirme & Konu Dağıtımı
8 Seçilen Farazi Dava Konusuna İlişkin Dava ve Cevap Dilekçelerinin Yazılmasına Hazırlık I
9 Seçilen Farazi Dava Konusuna İlişkin Dava ve Cevap Dilekçelerinin Yazılmasına Hazırlık II
10 Sözlü Savunmalara Hazırlık I
11 Sözlü Savunmalara Hazırlık II
12 Sözlü Savunma
13 Mahkeme Kararı/Hakem Kararı Yazımı I
14 Mahkeme Kararı/Hakem Kararı Yazımı II
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 11 2 22
Toplam İş Yükü 50
Toplam İş Yükü / 25 2,00
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top