Hukuk Lisans Programı

Fikri Haklar(HUK347)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK347 Fikri Haklar 5 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN fulurya@yahoo.com (Email) Ömer Mert YILMAZ omyilmaz@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eser kavramından yola çıkarak, genel olarak ve meslekleri ile doğrudan ilgili olarak, eser sahibinin kim olduğu, eserin koruma süresi, eseri korumak için başvurulacak yollar hakkında teorik ve pratik bilgi vermek. Ayrıca endüstriyel tasarım ve patent hukuku alanında genel bilgiler.
İçerik 1. hafta: Fikri haklar çerçevesinde fikir ve sanat eserleri ile diğer fikri haklar arasındaki ilişkinin irdelenmesi, aralarındaki bezerlik ve farkların belirtilmesi.

2. hafta: Eser kavramı, eser türleri, eserin oluşması şartları.

3. hafta: Eser kavramı, eser türleri, eserin oluşması şartları.

4. hafta: Eser sahibi, tespit edilmesi, eser türlerine göre eser sahipleri.

5. hafta: Eser sahibinin eser üzerindeki haklar ve özellikle manevi hakları.

6. hafta: Eser sahibinin mali hakları: İşleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı

7. hafta: Eser sahibinin mali hakları:temsil hakkı, işaret, ses, görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı.

8. Eser üzerindeki haklara getirilen istisnalar: Amme intizamı, genel menfaat mülahazası.

9. Eser üzerindeki haklara getirilen istisnalar:Hususi menfaat, şahsen kullanım, kopya ve teşhir, umuma açık mahallerde eserlerin kullanılması.

10. hafta: Meslek birlikleri ve meslek birliklerinin eser üzerindeki tasarrufları.

11. hafta: Eser üzerindeki sözleşme ve tasarruflar.

12. hafta: Eser üzerindeki hakkın ihlali ve ihlal neticesinde açılacak hukuk ve ceza davaları.

13. hafta: Bağlantılı eserler ve eser sahipleri.

14. hafta: Eser sahibinin hakları ile bağlantılı haklar: icracı sanatçıların hakları, fonogram yapımcılarının hakları.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin sonunda, öğrenciler, mesleki alanda karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında bilgi sahibi olmaktadır.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatma, ödev yapma, Türk ve yabancı yargı kararları üzerinde tartışmalar.
Kaynaklar Ders notları ve güncel bibliyografya.
Ayrıca Ünal Tekinalp, Fikri Haklar, André Bertrand, Le droit d’auteur, Bentley/Sheman, Intellectual Property Law.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Fikri haklar çerçevesinde fikir ve sanat eserleri ile diğer fikri haklar arasındaki ilişkinin irdelenmesi, aralarındaki bezerlik ve farkların belirtilmesi.
2 Eser kavramı, eser türleri, eserin oluşması şartları
3 Eser kavramı, eser türleri, eserin oluşması şartları
4 Eser sahibi, tespit edilmesi, eser türlerine göre eser sahipleri
5 Eser sahibinin eser üzerindeki haklar ve özellikle manevi hakları
6 Eser sahibinin mali hakları: İşleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı
7 Eser sahibinin mali hakları:temsil hakkı, işaret, ses, görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı
8 Eser üzerindeki haklara getirilen istisnalar: Amme intizamı, genel menfaat mülahazası
9 Eser üzerindeki haklara getirilen istisnalar:Hususi menfaat, şahsen kullanım, kopya ve teşhir, umuma açık mahallerde eserlerin kullanılması
10 Meslek birlikleri ve meslek birliklerinin eser üzerindeki tasarrufları
11 Eser üzerindeki sözleşme ve tasarruflar
12 Eser üzerindeki hakkın ihlali ve ihlal neticesinde açılacak hukuk ve ceza davaları.
13 Bağlantılı eserler ve eser sahipleri.
14 Eser sahibinin hakları ile bağlantılı haklar: icracı sanatçıların hakları, fonogram yapımcılarının hakları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 2 26
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 8 3 24
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 52
Toplam İş Yükü / 25 2,08
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top