Hukuk Lisans Programı

Ticaret Huk. (Kıy. Evrk., Tic. İşl. Huk)(HUK349)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK349 Ticaret Huk. (Kıy. Evrk., Tic. İşl. Huk) 5 5 0 0 5 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN fulurya@yahoo.com (Email) Tolga AYOĞLU tayoglu@gsu.edu.tr (Email) Sıtkı Anlam ALTAY anlamaltay@gmail.com (Email) Halil Ali DURAL adural@gsu.edu.tr (Email) Ömer Mert YILMAZ omyilmaz@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciye Ticaret Hukuku'nun temel kavramlarının ve metodolojisinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik 1. Ticari işletme kavramı, unsurları
2. Ticari işletmenin devri,rehni, tacir kavramı
3. Ticari iş, ticari hüküm, ticari faiz
4. Ticaret sicili, ticari defterler
5. Haksız rekabet
6. Tacir Yardımcıları
7. Marka
8. Kıymetli evrakın tanımı
9. Kıymetli evrak teorisi
10. Poliçe
11. Poliçe
12. Bono
13. Çek
14. Çek
Dersin Öğrenme Çıktıları İlk 7 hafta ticari işletme hukuku, ikinci 7 haftalık dönemde ise kıymetli evrak hukuku anlatılacaktır. Ticari işletme hukukunda; ticari işletmenin kuruluşu, işlevleri, tacir, ticari iş, haksız rekabet ve marka konuları işlenecektir.

Kıymetli evrak hukukunda ise, uluslararası planda yeknesak olan kambiyo senetlerine (poliçe, bono, çek) özgü hukuki rejim konusunda öğrencinin formasyon sahibi olması sağlanacaktır.
Öğretim Yöntemleri Teorik dersler ve pratik çalışmalar.
Kaynaklar Reha Poroy/Hamdi Yasaman, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, 2022.
Hüseyin Ülgen / Mehmet Helvacı/ Arslan Kaya / N. Füsun Nomer Ertan, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, 2022
Fırat Öztan, Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul 2017.
Hüseyin Ülgen / Mehmet Helvacı/ Arslan Kaya / N. Füsun Nomer Ertan, Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul, 2021.
Abuzer Kendigelen/İsmail Kırca, Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul, 2023
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Ticari işletme kavramı, unsurları
2 Ticari işletmenin devri,rehni, tacir kavramı
3 Ticari iş, ticari hüküm, ticari faiz
4 Ticaret sicili, ticari defterler
5 Haksız rekabet
6 Tacir Yardımcıları
7 Marka
8 Kıymetli evrakın tanımı
9 Kıymetli evrak teorisi
10 Poliçe
11 Poliçe
12 Bono
13 Çek
14 Çek
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 5 65
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 121
Toplam İş Yükü / 25 4,84
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top