Hukuk Lisans Programı

Fransızca Cef B2.1 Akademik(FLF101)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
FLF101 Fransızca Cef B2.1 Akademik 1 4 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ömer Mert YILMAZ omyilmaz@gsu.edu.tr (Email) magali sabio (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı - Fransızca dil öğrenimine devam edin ve hazırlık sınıfının sonunda ulaşılan seviyeyi pekiştirin
- Öğrencilerin Fransızca disiplin kursuna devam etmesine izin verin
- Öğrencileri Delf/Dalf sertifikalarına hazırlayın
İçerik Haftalık 4 saat ders - 3 tartışma
Bu kurs üç amaç etrafında düzenlenmiştir:
- Daha fazla bilgi edinin ve bilgi verin
- Karşılaştır
- Analiz etmek ve sentezlemek
Dersin Öğrenme Çıktıları Kurs sonunda, öğrenciler şunları yapabilecekolmalıdır:
- Bir tanım, disiplin kavramını anlamak
- Disiplin konusunda belgesel araştırma yapmak
- Belgelerin analizi
- Sözlü sunum yapma
- Disiplin alanına özgü bir konu veya güncel bir konu hakkındaki görüşlerinizi belirtin
Öğretim Yöntemleri - 4 beceri üzerinde çalışmak için etkinlikler (Dinle / Konuş / Oku / Yaz)
- Dönem Projesi: İletişimin profesyonel dünyasını keşfetmek (bir profesyonelin nterview / bir iş sayfası yapma / ticaret bir video sunumu yapma)
- 2 görev: Disiplin alanını etkilemiş sözlü bir kişiyi sunmak - Basın incelemesi yapın
Kaynaklar Öğretmen tarafından hazırlanan dönem ders dosyası
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin tanıtımı, amaçları, değerlendirme sistemi. Öğrencilerin bireysel sunumları
2 İletişim mesleklerinin keşfi ve dönem projesi sunumunun yapılması
3 Kavramı anlama ve tanımlama
4 İletişim kavramı ve gazetecilik mesleğine yansıma
5 İletişimi etkileyen bir kişinin sözlü sunumu
6 İletişimi etkileyen bir kişinin sözlü sunumu
7 Proje görüşmesi için soru hazırlama
8 Bir metnin organizasyonunu anlayın
9 Medyayı karşılaştır
10 Haber belgelerini karşılaştırın
11 Sıcak bir konu hakkındaki görüşünüzü ifade edin
12 Basın incelemesi
13 Projelerin sözlü sunumu
14 Ders tekrarı ve final sınavına hazırlık
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 0
Toplam 1 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 2 26
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 0 0 0
Sunum 2 1 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 5 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 52
Toplam İş Yükü / 25 2,08
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top