Hukuk Lisans Programı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I(TAR101)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
TAR101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Eylem IŞIK (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders, 18. Yüzyıl sonundan 1930’lara kadar olan dönemde Türkiye'de yaşanan siyasi, toplumsal, iktisadi ve kültürel gelişmeleri dünya tarihi bağlamı içinde incelemeyi amaçlamaktadır.
İçerik 1. İsmet Paşa: Cumhurbaşkanı ve 'milli şef'
2. İkinci Dünya Savaşında Türkiye
3. Çok partili demokrasiye geçiş dönemi
4. Demokrat Parti iktidarının Başlaması (1950)
5. 1957’den sonra Demokrat Parti yönetimi
6. 27 Mayıs ihtilali
7. İnkılap Tasarrufları: Yassıada Yüksek Adalet Divanı kararları
8. 1961 Demokrasisinin inşa süreci: Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı ve İsmet Paşa
Hükümeti
9. Adalet Partisi Hükümetleri Devrinin Siyasal Gerilimleri
10. 12 Mart ara Rejimi
11. Ara Rejimin sonu ve 1973 seçimleri
12. 12 Eylül Darbesi: Milli Güvenlik Konseyi Rejimi
13. Demokrasiye Güdümlü Dönüş: ANAP ikitidarı
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci bu derste:
-Türkiye'nin çok partili sisteme geçiş dönemini anlar.
-20. yüzyılda Türkiye'de demokrasinin gelişimini tanımlar.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Rıdvan Akın, Türk Siyasal Tarihi, 1908-2000, İstanbul, On ki Levha Yayınları, 2010
Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul, İş kültür yayınları, 2008.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 GENEL GİRİŞ
2 19.YÜZYIL İKİNCİ YARSINDA OSMANLI DEVLETİ İTTİFAKLAR VE SAVAŞLARA DOĞRU
3 1911-1922 ARASI DÖRT SAVAŞ VE OSMANLI DEVLETİNİN SONU
4 TÜRK İSTİKLAL SAVAŞI DÖNEMİ. ANKARA HÜKÜMETİNİN ANTLAŞMALARI
5 MUDANYA MÜTEREKESİ VE LOZAN ANTLAŞMASI
6 CUMHURİYETİN KURULUŞU VE İLK YILLARI
7 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
8 ATATÜRK DÖNEMİNDE AVRUPA VE DÜNYA
9 ATATÜRK DEVRİMLERİ. KEMALİZM, 1921 VE 1924 ANAYASALARI
10 MUSUL, BOĞAZLAR VE HATAY SORUNLARININ SONUÇLANDIRILMASI
11 ATATÜRK'ÜN VEFATINDA TÜRKİYE VE DÜNYA
12 ATATÜRKÜN VEFATI SONRASI TÜRK DIŞ POLTİKASI
13 ATATÜRKÜN VEFATI SONTASINDA TÜRK İÇ SİYASETİ
14 SONUÇ
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 5 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Toplam İş Yükü 48
Toplam İş Yükü / 25 1,92
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top