Sosyoloji Lisans Programı

Türkiye'de Kadın Hareketi(SOC478)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC478 Türkiye'de Kadın Hareketi 7 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) İpek MERÇİL imercil@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kadınların tarihini ve çağdaş kadın çalışmalarını öğretmek
İçerik Ders kadınlık durumuna has ortak paydalara ve bu konudaki iyileştirmeler için verilen mücadelelere dünya çapında ve Türkiye özelinde değerlendirmeler getirmek üzere tasarlanmıştır. Bu bağlamda Tanzimat’tan bu yana Türk kadın hareketinin gelişmesi ve özelllikle 80 sonrası dönemde Türk kadın hareketinin farklılaşması dünya kadın hareketinin geçirdiği değişimler ile paralel olarak ele alınacaktır. Ayrıca ders içerisinde verilen okumaların ve ders sırasında yapılan tartışmaların tarihsel düzlemde kadınların dile gelmesine, fazla bilinmeyen kadın tarihinin irdelenmesine, güncel düzlemde ise bir bilinç yükseltme çabasına kaynaklık etmesi hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Avrupa'da ve Türkiye'de kadın hareketinin tarihi incelendikten sonra çeşitli konularda Türkiye'de yapılan çağdaş kadın çalışmalarına odaklanılacaktır.
Öğretim Yöntemleri Ders Anlatımı, tartışma, soru-cevap ,sunum
Kaynaklar AKKOC Nebahat, 2006, «Namus Adına Uygulanan Şiddetin Kültürel Dayanakları » in MOJAP Shahrzad, ABDO Nahla, (dir.), Namus Adına Şiddet, Kuramsal ve Siyasal Yaklaşımlar, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları : 119 -131.
ARAT Zehra (dir), 1998, Deconstructing Images of "The Turkish Women", New York, St.Martin’s Press.
ARAT Zehra, 1998, «Kemalizm ve Türk Kadını » in Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu (dir.), 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Istanbul, Türk Tarih Vakfı Yayınları : 51- 69.
BAGLI Mazhar, ÖZENSEL Ertan, 2011, Türkiye’de Töre ve Namus Cinayetleri, İstanbul, Destek Medya Prodüksiyon Yayınevi.
BERKTAY Fatmagül, 1998, « Cumhuriyetin 75 yıllık Serüvenine Kadınlar Açısından Bakmak » in Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu (dir.), 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Istanbul, Türk Tarih Vakfı Yayınları : 1-11.
DURAKBAŞA Ayşe, 1998, « Kemalisme as Identity Politics in Turkey » in Zehra Arat (dir.), Deconstructing Images of ‘The Turkish Women, New York, St.Martin’s Press : 139-155.
HALIS Müjgan, 2002, Batman ‘da Kadınlar Ölüyor, İstanbul, Metis Yayınları.
ILKKARACAN Pınar, 2003, « Giriş : Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik » in Pınar Ilkkaracan (dir), Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik, İstanbul, İletişim Yayınları :
11- 32 .
KADIOGLU Ayşe, 1998, « Cinselliğin İnkarı : BüyükToplumsal Projelerin Nesnesi Olarak Türk Kadınları » in Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu (dir.), 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Istanbul, Türk Tarih Vakfı Yayınları : 89- 100.
KARDAM Filiz, 2005, Türkiye’de Namus Cinayetlerinin Dinamikleri (Birleşmiş Milletler Raporu), Ankara.
KOGACIOĞLU Dicle, 2009, « Gelenek Söylemleri ve İktidarın Doğallaşması : Namus Cinayetleri Örneği » Cogito, No.56 : 350-384.
SIRMAN Nukhet, 2006, « Akrabalık, Siyaset ve Sevgi : Sömürge Sonrası Koşullarda Namus-Türkiye Örneği » in Shahrzad Mojap, Nahla Abdo, (dir.), Namus Adına Şiddet, Kuramsal ve Siyasal Yaklaşımlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları : 43-61.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Avrupa’da Kadın Hareketinin Tarihsel Kökenleri,
2 Osmanlı Devleti’nde Kadın Hareketi
3 Kemalist Hareket, Cumhuriyet ve Kadınlar
4 Modern Dünyada Kadınların Mücadelesi (II.Dünya Savaşı Sonrası)
5 1980 Sonrasında Türkiye’de Kadın Hareketi
6 Kadınlar ve Sosyal Hareketler (Sosyalizm, Milliyetçilik)
7 Kadınlar ve Sosyal Hareketler (Islamcılık)
8 Dünya’da ve Türkiye’de Kadınların Güncel Durumu (Eğitim, iş yaşamı)
9 Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri
10 Türkiye’de Kadın Olmak (Namus, iffet, haya,bekaret tartışmaları
11 Kadına Yönelik Şiddet
12 Kadının İnsan Hakları
13 Sosyal dışlanmışlık ve kadın
14
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir. X
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir. X
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir. X
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir.
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir. X
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir. X
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir.
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir.
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. X
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir. X
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir.
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir. X
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir. X
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 1 42 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 2 6 12
Ödevler 4 8 32
Sunum 3 6 18
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 5 6 30
Toplam İş Yükü 134
Toplam İş Yükü / 25 5,36
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top