Sosyoloji Lisans Programı

Tahakkümün Çoğul Yüzleri(SOC473)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC473 Tahakkümün Çoğul Yüzleri 7 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nazlı ÖKTEN GÜLSOY nokten@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders Bourdieu’nün çalışmalarının kapsamlı bir okuması aracılığıyla yaklaşımını klasik ve çağdaş sosyal bilimler versiyonlarından ayıran özellikleri araştırmayı ve bu özelliklerin sosyolojinin günümüzde geldiği nokta açısından ne ifade ettiğini tartışmaya açmayı hedeflemektedir.
İçerik Pierre Bourdieu’nün çalışmalarının kronolojisi uyarınca Cezayir’deki çalışmalarından başlayarak, eğitim ve kültür sosyolojisi alanındaki araştırmaları ve bunların sosyoloji literatürüne katkısı ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Habitus, alan ve sermaye gibi kavramlarını hakkında bilgilenmek; bunların farklı toplumsal sahalara (sınıf, toplumsal cinsiyet, statü, siyaset ve kültüre) nasıl uygunladığını gözlemlemek.
Öğretim Yöntemleri Sınıfta öğrencilerin tartışmalar aracılığıyla derse katılımı, film gösterimi, makale ve kitap bölümlerinin okunması, ppt sunumları.
Kaynaklar Extraits des ouvrages de Pierre Bourdieu :
Le Déracinement, Minuit, 1964.
Esquisse d’une théorie de la pratique. Précédé de Trois études d’ethnologie kabyle, Seuil.
Le Bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn, Seuil.
Le Sens pratique, Paris, Ed. de Minuit (Le sens commun), 1980
Les héritiers : les étudiants et la culture, Paris : Ed. de Minuit, 1964
La reproduction : éléments pour une théorie du système d'enseignement
L'amour de l'art : les musées et leur public, Paris : Ed. de Minuit, 1966
La distinction : critique sociale du jugement, Paris : Ed. de Minuit, 1979,
Homo academicus, Paris : Ed. de Minuit, 1984
La misère du monde, Paris, Seuil (Libre examen), 1993
La domination masculine, Paris, Seuil (Liber), 1998

Alexander, Jeffrey C, La réduction : critique de Bourdieu/ Jeffrey C. Alexander, Paris : Cerf, 2000.
Pinto, Louis, Pierre Bourdieu et la théorie du monde social, Paris : Albin Michel, 1999
Le travail sociologique de Pierre Bourdieu : dettes et critiques, sous la dir. de Bernard Lahire, Paris : Ed. la Découverte, 1999
Fowler, Bridget, Pierre Bourdieu and cultural theory : critical investigations, London : Sage, 1997
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Genel giriş ve tanıtım
2 Cezayir dönemi çalışmaları
3 Kabil toplumunun etnolojik incelenmesi
4 Béarn’a dönüş : Evlilik statejileri
5 Sanat ve müzeler
6 Les Héritiers ve Yeniden Üretim
7 Illusio, libido ve habitus
8 Ara sınav
9 Belgesel Gösterimi
10 Bir oyun olarak alan
11 Toplumsal uzam ve sınıflar
12 Devlet ve siyasal alan
13 Bourdieu’nün entellektüel sahnedeki yeri
14 Genel değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir. X
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir. X
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir. X
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir. X
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir. X
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir. X
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir. X
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir.
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. X
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir. X
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir. X
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir.
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir. X
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 6 6
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Toplam İş Yükü 112
Toplam İş Yükü / 25 4,48
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top