Sosyoloji Lisans Programı

Psikolojiye Giriş(SOC103)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC103 Psikolojiye Giriş 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Verda İRTİŞ virtis@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Psikolojinin çalışma alanını tanımlamak ; temel perspektif ve temalarını ele almak.
İçerik Psikoloji insan davranışını ve zihinsel süreçlerini anlamaya-açıklamaya odaklanmış bir bilim dalıdır.
Başlangıç niteliğindeki bu derste ele alınacak temalar şunlardır: Psikolojinin alanı, psikolojinin belli başlı ekolleri, algı, bilinç, güdü ve ruh sağlığı.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Öğrenci psikoloji biliminin çalışma alanı hakkında fikir sahibi olabilir.
2. Öğrenci psikolojinin temel kuram ve kavramları hakkında bilgi sahibi olabilir.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı ve haftalık okumaların tartışılması.
Kaynaklar Zorunlu Kaynaklar:

Alain Lieury, “Panorama des spécialisations de la psychologie” in A. Lieury, Introduction à la psychologie, Paris, Dunod, 2000, pp: 27-55.

Alain Lieury, “Histoire de la psychologie” in A. Lieury, Introduction à la psychologie, Paris, Dunod, 2000, pp: 11-25.

Alex Mucchielli, « Les paramètres conceptuels de la psychologie psychanalytique » in A. Mucchielli, La nouvelle psychologie, Paris, Puf, 1996 (2ème édition), pp : 11-35.

Alfred Adler, « Le complex d’infériorité» in A. Adler, Le sens de la vie, Paris, Editions Payot & Rivages, 2002, pp: 95-112.

Carl Ransom Rogers, « Qu’est-ce qu’une ‘vie pleine’ ? Le plein fonctionnement de la personne : point de vue personnel d’un thérapeute », in C. R. Rogers, Le développement de la personne, InterEditions, Paris, 2005, pp : 129-140.

Tzvetan Todorov, « Sous le regard des autres », Sciences Humaines, Numéro 131, Octobre 2002, pp : 22-27.

Alain Lieury, “La perception du monde” in A. Lieury, Introduction à la psychologie, Paris, Dunod, 2000, pp: 57-71.

Karen Huffman, Mark Vernoy, Judith Vernoy, « Le sommeil et le réve », in K. Huffman et al., « Psychologie en direct », Mont-Royal, Modulo Editeur, 2000 (2ème édition), pp. 183-197.

Alain Lieury, “Motivation et personnalité” in A. Lieury, Introduction à la psychologie, Paris, Dunod, 2000, pp: 101-107.

Bernard Brusset, “Les psychothérapies non psychanalytiques”, in B. Brusset, Les psychotérapies”, Paris, Puf, 2005 (2ème édition), pp : 57-115.

Yardımcı Ek Kaynaklar:
- F. Askevis-Leherpeux, C. Baruch et A. Cartron, Précis de psychologie, Paris, Nathan, 2000 (2ème édition), 157p.
- Maurice Reuchlin, Psychologie, Paris, PUF Fondamental, 2002 (15ème édition), 680p.
- Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranşı, Psikolojinin Temel Kavramları, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1992 (3. basım), 591s.
- Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, Edward E. Smith et al., Psikolojiye Giriş (Hilgard’s Introduction to Psychology, 42th edition), Çev. Yavuz Alogan, Ankara, Arkadaş Yayınevi, 3. Baskı, 790s.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş dersi: Dersin tanıtımı (temalar, nasıl işlendiği, vb.); Neden psikoloji çalışacağız (genel olarak ve sosyolojide)?
2 Psikolojiyi anlamak : Psikolojinin alanları Psikolojide araştırma yöntemleri Psikolojide etik
3 Psikoloji kuramları I: Bilimsel psikolojinin doğuşu: Yapısalcılık, İşlevselcilik, Gestalt psikolojisi, Psikanalitik yaklaşım, Davranışçı yaklaşım, Hümanist yaklaşım, Bilişsel yaklaşım, Psikobiyolojik yaklaşım ve Yeni yaklaşımlar
4 Psikolojik kuramlar I (devam)
5 Psikolojik kuramlar II: Psikanalitik yaklaşım
6 Psikolojik kuramlar III: Savunma mekanizmaları; Psikanalitik yaklaşımın değerlendirilmesi
7 Psikolojik kuramlar IV: Hümanist yaklaşım: Carl Ransom Rogers'ın katkısı
8 Psikolojik teoriler V: Hümanistik yaklaşım: Abraham Maslow'un katkısı; Hümanistik yaklaşımın değerlendirilmesi
9 Ara Sınav
10 Algı: Duyum ve Algı; Seçim; Organizasyon; Yorumlama
11 Bilinç: Bilinç düzeyleri; Uyku, Rüya; Bilinç ve kültür
12 Motivasyon: Motivasyon nedir? Genel motivasyon teorileri (biyolojik teoriler, psikososyal teoriler)
13 Sağlık psikolojisi: Ruh sağlığı (normallik ve anormallik, ruhsal bozukluklar, psikoterapi türleri); Stres ve sağlık
14 Sağlık psikolojisi (devam); Yeni perspektifler; Genel değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir.
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir.
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir.
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir.
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir.
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir.
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir.
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir.
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. X
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir. X
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir. X
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir.
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir.
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 4 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 24 24
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 32 32
Toplam İş Yükü 138
Toplam İş Yükü / 25 5,52
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top