Sosyoloji Lisans Programı

Genel Sosyoloji 1(SOC101)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC101 Genel Sosyoloji 1 1 8 0 0 4 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) İpek MERÇİL imercil@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere sosyolojinin doğuşunu temel kavramlarını ve kurucularını öğretmek
İçerik Ders 19.yüzyılın sonu ve 20.yüzyılın başında feodal toplum yapısından endüstriyet toplum yapısına geçişi inceleyen ilk sosyologların çalışmaları ve bu geçişi anlamaya çalışırken kullandıkları kavramlar üzerinde duracaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler :
1. Sosyolojiyi tanımlayabilir ve sosyolojinin temel kavramlarını sıralayabilirler.
2.Sosyolojinin doğuşuna neden olan toplumsal olayları tartışabilirler.
3.Bir bilim olarak sosyolojinin nasıl ortaya çıktığını özetleyebilir ve sosyolojiyi diğer sosyal bilim disiplinleriyle karşılaştırabilirler.
4. Sosyolojinin gelişimini ve sosyolojide yer alan temel teorik yaklaşımları ve yöntem tartışmalarını irdeleyebilirler.
5. Sosyolojik kuramları öğrenme ve anlama becerileri geliştirirler.
Öğretim Yöntemleri Ders Anlatımı, tartışma, soru-cevap ,
Kaynaklar Pierre Bréchon, Les grands courants de la sociologie, Grenoble, PUG, 2000
Henri Mendras, Jean Etienne, Les grands auteurs de la sociologie, Paris, Hatier, 1996.
Pierre-Jean Simon, Histoire de la sociologie, PUF, 1991
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Sosyolojinin doğuşı
2 Auguste Comte'un pozitivimi
3 Sosyolojik yöntemin kuralları. Emile Durkheim
4 Emile Durkheim
5 Demokratik toplum, Alexis de Tocqueville
6 Endüstriyel toplum ve kapitalizm, Karl Marx
7 Karl Marx
8 Elitlerin dolaşımı , Vilfredo Pareto
9 Alman sosyolojisine giriş, Max Weber
10 Max Weber
11 Sosyolojik tartışmaları, Max Weber
12 Cemaat ve toplum, Ferdinand Tönnies
13 Ferdinand Tönniies
14 Dönem konuları üzerinde tartışma
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir. X
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir. X
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir. X
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir. X
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir.
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir.
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir.
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir.
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir.
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir. X
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir. X
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir.
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir.
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 1 56 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 14 14
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 14 28
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 2 20 40
Toplam İş Yükü 138
Toplam İş Yükü / 25 5,52
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top