Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Risk Analizi ve Yönetimi(CNT474)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CNT474 Risk Analizi ve Yönetimi 8 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Tuncay GÜRBÜZ tuncaygurbuz09@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere risk ve belirsizlik kavramlarını tanıtarak, risk yönetimi süreci üzerinde bilgiler vermek ve riskin ölçülmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesine ilişkin kuramsal ve uygulamaya dönük bilgileri aktararak, farklı alanlardaki uygulama örneklerini göstermektir.
İçerik 1. hafta : Hatırlatma – Olasılık
Hatırlatma – Karar Teorisi
Fayda Teorisi
2. hafta : Temel Kavramlar
Risk Kavramı
Risk Analizi
Risk Yönetimi
Risk Analizinin Sınırlamaları
3. hafta : Belirsizlik Türleri
Belirsizliğin Risk Yönetimine Etkileri
Belirsizlik Altında Karar Verme.
4. hafta : Riskin nicel olarak tanımlanması
Riskin finans alanında tanımı
Riskin güvenlik alanında tanımı
Risk Yönetimi Seçenekleri
Risk Yönetimi Prensipleri
5. hafta : Risk Analizi Süreci – Planlama
Risk Analizi Süreci – Risk Değerlendirme
Risk Analizi Süreci – Riskin İşlenmesi
6. hafta : KISA SINAV
7. hafta : Risk Analizi Yöntemleri I:
Kaba Risk Analizi
İş Güvenliği Analizi
Hata Modları ve Etkileri Analizi
8. hafta : ARA SINAV
9. hafta : Risk Analizi Yöntemleri II:
Hata Ağacı Analizi
Olay Ağacı Analizi
10. hafta : Risk Analizi Yöntemleri III:
Kalitatif Hata Ağacı Analizi
Bayes Ağları
Monte Carlo Simülasyonu
11. hafta : Mühendislik Ekonomisinde risk analizi.
12. hafta : Mühendislik Ekonomisinde risk analizi
13. hafta : Risk Zekası
14. hafta : Proje Sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Risk kavramını ve önemini açıklar.
2. Riski ölçer ve hesaplar.
3. Risk yönetimi esaslarını tanımlar ve açıklar.
4. Riski değerlendirir ve sonuçlarını ölçer.
5. Farklı disiplin/sektörlerde risk yönetimi süreçlerini inceler.
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı; örnek problem ve uygulamalar; soru-cevap; görseller (video vb.); bireysel çalışma.
Kaynaklar Molak, V., Fundamentals of Risk Analysis and Risk Management, Lewis Publishers, 1997.
Aven, T., Risk Analysis: Assessing Uncertainties Beyond Expected Values and Probabilities, John Wiley & Sons, Ltd., West Sussex, England, 2008.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi X
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi X
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi X
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci X
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi X
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top