Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Hizmet Sistemleri Yönetimi(IND365)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND365 Hizmet Sistemleri Yönetimi 6 3 0 0 4 4
Ön Koşul IND373
Derse Kabul Koşulları IND373
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) GÜLÇİN BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU gulcin.buyukozkan@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ulusal ve uluslar arası ekonomilerde hizmet sektörünün payı gün geçtikçe artmaktadır. Programda seçmeli olarak sunulan bu ders de, öğrencilere imalatçı firmaların hizmet yönü de dahil olmak üzere, hizmet sistemlerinin tasarımı, denetimi, planlaması ve değerlendirilmesi konusunda yardımcı olacaktır. Bu kapsamda dersin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
• Hizmet sistemlerinin tasarımı, denetimi, planlaması ve değerlendirilmesi konusunda bilgi birikimi sağlamak
• Hizmet sistemlerinde yer seçimi, tesis planlama konularında uygulama stratejileri göstermek
• Hizmet sistemlerinin kalitesinin ve verimliliğinin ölçülüp iyileştirilmesini sağlamak
• Hizmette tedarik zinciri yönetiminin işlevlerini belirlemek
• Hizmette talep yönetimi ve kapasite planlaması konularında yardımcı olmak
İçerik 1. Hafta: Hizmet Sistemlerinin Tanımı, Temel Elemanları; Hizmet sistemlerinin özellikleri ve hizmetlerin sınıflandırılması
2. Hafta: Hizmetlerin planlanması (Ürün ve süreç planlaması)
3. Hafta: Hizmette tesisi yer seçimi için nicel yöntemler
4. Hafta: Hizmette fazladan rezervasyon stratejileri
5. Hafta: 1. Ara Sınav
6. Hafta: Hizmette benzetim uygulamaları ve kuyruk modelleri
7. Hafta: Hizmette talep tahmini ve hizmet sistemleri için kapasite planlama
8. Hafta: 2. Ara Sınav
9. Hafta: Hizmette stok yönetimi
10. Hafta: Hizmet projelerinin yönetimi
11. Hafta: Hizmette rotalama yöntemleri
12. Hafta: 3. Ara Sınav
13. Hafta: Hizmette çizelgeleme yöntemleri
14. Hafta: Hizmette atama ve sıralama yöntemleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1. Hizmet sistemlerini analiz etmeye ve bu sistemlerin performansını ölçüp iyileştirmeye yönelik nicel araçlar kullanabilir.
2. Hizmet sistemlerinde kuyruk modelleri kurma, rotalama ve fazladan rezervasyon problemlerini çözme, talep tahmini yapma, hizmette kapasite planlama ve stok yönetme konularında çeşitli teknikler uygulayabilir.
3. Hizmette proje yönetimi yapabilir.
4. Tüm hizmet işlemleri kavramlarını vaka analizlerinde kullanarak çözümler üretebilir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Fitzsimmons, J.A., Fitzsimmons, M.J., “Service Management: Operations, Strategy, and Information Technology”, 6th Edition McGraw-Hill/Irwin, 2007.
2. Murdick, B.R., Russell, S.R., “Service Operations Management”, Prentice Hall, 2nd edition, 1999.
3. Johnston, R., Clark, G., “Service Operations Management”, Prentice Hall, 3rd edition, 2008.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Hizmet Sistemlerinin Tanımı, Temel Elemanları; Hizmet sistemlerinin özellikleri ve hizmetlerin sınıflandırılması
2 Hizmetlerin Planlanması (Ürün ve Süreç Planlaması)
3 Hizmette tesis seçimi için nicel yöntemler
4 Hizmette fazladan rezervasyon stratejileri
5 1. Ara Sınav
6 Hizmette benzetim uygulamaları ve kuyruk modelleri
7 Hizmette talep tahmini ve hizmet sistemleri için kapasite planlama
8 2. Ara Sınav
9 Hizmette stok yönetimi
10 Hizmet projelerinin yönetimi
11 Hizmette rotalama yöntemleri
12 3. Ara Sınav
13 Hizmette çizelgeleme yöntemleri
14 Hizmette atama ve sıralama yöntemleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 3 60
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi X
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi X
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi X
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 2 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 3 7 21
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Toplam İş Yükü 97
Toplam İş Yükü / 25 3,88
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top