Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Ekonomiye Giriş(CNT109)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CNT109 Ekonomiye Giriş 1 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Fatma Ayfer KARAYEL ayferkarayel@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri iktisat biliminin temel kavram ve ilkeleriyle
tanıştırmaktır. Bu amaçla derste serbest piyasa sistemi, tam ve eksik rekabet
piyasaları, tekel piyasası, arz, talep, denge, tüketici ve üretici fazlası,
etkinlik, bölüşüm ve üretim gibi temel iktisadi kavramlar incelenecektir.
İçerik 1.,2.,3. Hafta: Genel giriş, mikroekonominin ilgi alanı, arz ve talep,
esneklik kavramı ve iktisadi uygulamaları
4.,5.,6. Hafta: Arz, talep ve kamusal politikalar, piyasaların etkinliği,
uygulamalar
7. Hafta: Arasınav
8.,9. Hafta: Üretim maliyetleri, tam rekabet piyasası
10, 11. Hafta:Tekel piyasası, uygulamalar
12. Hafta: Oligopol piyasası
13. Hafta: Tekelci rekabet piyasası
14. Hafta: Uygulamalar
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Mikroekonomik davranışları analiz edebilir.
2. Piyasaların işleyişini değerlendirebilir.
3. İktisadi problemleri analiz edebilir.
4. Akademik makale okuyup yorumlayabilir.
Öğretim Yöntemleri Teorik ders anlatımı, uygulamalar, yarıyıl ve final sınavları.
Kaynaklar 1. Mankiw, G. N. (1998). Principes de l’Economie. Paris, Economica.
2. Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (2003). Economics, McGraw-Hill
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Genel giriş, mikroekonominin ilgi alanı
2 Arz ve talep
3 Esneklik kavramı ve iktisadi uygulamaları
4 Arz, talep ve kamusal politikalar
5 Tam rekabet piyasasında etkinlik
6 Uygulamalar
7 Arasınav
8 Üretim maliyetleri
9 Tam rekabet piyasası
10 Tekel piyasası
11 Uygulamalar
12 Oligopol piyasası
13 Tekelci rekabet piyasası
14 Uygulamalar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi X
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 5 4 20
Ödevler 1 2 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Toplam İş Yükü 58
Toplam İş Yükü / 25 2,32
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top