Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Fizik I(ING116-A)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ING116-A Fizik I 1 3 0 2 4 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Siegfried DEVOLDERE sdevoldere@yahoo.fr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fizik, modern endüstrinin malzeme bilimi, kimya, elektronik, bilişim, otomotiv, enerji gibi birçok alanında kullanılmaktadır. Dolayısıyla bir mühendis, temel fizik kavramlarına hakim olmalıdır. Bu bağlamda, Fizik I dersi, olup, mekanik , elektrik, elektromanyetizma konularını içermektedir. Derste irdelenen olguları örneklendirmek için laboratuvar çalışmaları da yapılmaktadır.

Bu bağlamda, bu dersin amaçları şunlardır:
- Öğrencilere, mekanik , elektrik, elektrostatik, manyetostatik konularında temel bilgiler vermek.
- Öğrencilere, bu alanlarda basit problemleri çözebilme yetisi kazandırmak.
- Öğrencilere, ispat yaparken, karmaşık ve zor matematiksel araçları nasıl kullanacaklarını göstermek: integral hesaplama, diferansiyel denklemler, geometri.
- Derste incelenen olguları laboratuvar uygulamaları ile örneklendirmek.
İçerik 1. Matematik Giriş
- Vektörel analiz
- Kartezyen ve silindirik koordinat sistemleri
- Türev ve İntegral hesabı
- Diferansiyel denklemler
2. Kinematik
- Pozisyon vektörü
- Hız
- İvme
3. Dinamik
- Kuvvet
- Newton Yasaları
- Momentum
- Moment
- Açısal Momentum
4. Kinetik
- İş
- Enerji (Kinetik, potansiyel)
- Kinetik enerji ve mekanik enerji teoremleri
5. Elektrostatik
- Yük kavramı (noktasal, çizgisel, yüzeysel ve hacimsel)
- Coulomb yasası
- Elektrik alan
- Elektriksel potansiyel
- Gauss Yasası
6. Magnetostatik
- Akımın manyetik etkisi
- Manyetik alan: Biot-Savart Yasası
- Ampere Yasası
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Birinci mertebeden ve ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin çözümü
2. Donanım noktası mekanik problemini çözmek için Newton kanunlarını kullanma
3. Bir malzeme noktası mekaniği problemini çözmek için kinetik enerji ve mekanik enerji teoremlerini kullanma
4. Direk formüllerle (Coulomb, Biot ve Savard) veya Maxwell integral denklemleriyle (Gauss Teoremi, Ampère Teoremi) manyetik alan ve statik elektrik hesaplayabilme becerisi
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar - ““Physique PTSI”, TecDoc Lavoisier, 2008.
- “Physique PTSI”, Hprepa Hachette, 2007
- Ders Notları ve Alıştırmalar: Üniversite Moodle
http://uni.gsu.edu.tr/moodle/course/
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 20
Toplam 2 70
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi X
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 24 3 72
Laboratuar 14 2 28
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 10 2 20
Diğer 3 2 6
Toplam İş Yükü 126
Toplam İş Yükü / 25 5,04
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top