Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 RI-615 - Uluslararası Güncel Sorunlar (Seminer) Zorunlu 3 0 0 5
2 RI-617 - Uluslararası İlişkiler Tarihi Zorunlu 3 0 0 5
3 RI-619 - Uluslararası Politik İktisat Zorunlu 3 0 0 5
4 RI-621 - Uluslararası Politika ve Kuramlar Zorunlu 3 0 0 5
5 RI-639 - Rusya'da Politika,Güvenlik ve Strateji Seçmeli 3 0 0 5
6 RI-641 - Uluslararası Göç ve Mülteciler Seçmeli 3 0 0 5
7 RI-620 - Siyasi Coğrafya Zorunlu 3 0 0 5
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 RI-620 - Türk Dış Politikası: Kavramlar, Aktörler, Sorunlar Zorunlu 3 0 0 5
2 RI-622 - Uluslararası Güvenlik Zorunlu 3 0 0 5
3 RI-624 - Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 5
4 RI-615 - Uluslararası Güncel Sorunlar (Seminer) Zorunlu 3 0 0 5
5 RI-625 - Latin Amerika Jeopolitiği Seçmeli 3 0 0 5
6 RI-627 - Sahraaltı Afrika'da Siyasal Dinamikler Seçmeli 3 0 0 5
7 RI-629 - ABD Dış Politikası'nda Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 0 5
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top