Özel Hukuk Doktora Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 ÖHDR-345 - International Construction Law Seçmeli 4 0 0 10
2 ÖHDR-323 - Sportif Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi ve Spor Tahkim Mahkemesi Seçmeli 3 0 0 7
3 ÖHDR-331 - Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Uygulamasıyla İlgili Sorunlar Seçmeli 3 0 0 7
4 ÖHDR-371 - Şirketler Topluluğu Seçmeli 3 0 0 7
5 ÖHDR-352 - Deniz Yoluyla Taşıma İlişkilerinde Kurulan Sözleşmelerde Tarafların ve Diğer İlgililerin Sorumlulukları Seçmeli 3 0 0 7
6 ÖHDR-380 - Markalar Hukukunda Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 0 7
7 ÖHDR-376 - Sorumluluk Hukuku Seçmeli 3 0 0 7
8 ÖHDR-350 - Seminer Zorunlu 0 0 0 5
9 ÖHDR-378 - Şirketler Hukukunda Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 0 7
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 ÖHDR-337 - Borca Aykırılığın Sonuçları Seçmeli 3 0 0 7
2 ÖHDR-331 - Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Uygulamasıyla İlgili Sorunlar Seçmeli 3 0 0 7
3 ÖHDR-353 - Tahkim Yargılamasında Mahkemelerin Müdahalesi, Yardımı ve Denetimi Seçmeli 3 0 0 7
4 ÖHDR-365 - İşverenin İş Güvenliğinden Doğan Yükümlülükleri ve Sorumluluğu Seçmeli 3 0 0 7
5 ÖHDR-376 - Sorumluluk Hukuku Seçmeli 3 0 0 7
6 ÖHDR-377 - Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmalar Seçmeli 3 0 0 7
7 ÖHDR-321 - International Arbitration Law Seçmeli 4 0 0 10
8 ÖHDR-339 - Şirket Menfaati Kavramı Seçmeli 3 0 0 7
9 ÖHDR-378 - Şirketler Hukukunda Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 0 7
10 1 - Tez Aşaması Tez/Proje 0 0 0 120
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top