Özel Hukuk Doktora Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ÖHDR-345 - International Construction Law Seçmeli 4 0 0 10
2 ÖHDR-353 - Tahkim Yargılamasında Mahkemelerin Müdahalesi, Yardımı ve Denetimi Seçmeli 3 0 0 7
3 ÖHDR-331 - Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Uygulamasıyla İlgili Sorunlar Seçmeli 3 0 0 7
4 ÖHDR-387 - İş İlişkisinde Kişilik Haklarının Korunması Seçmeli 3 0 0 7
5 ÖHDR-352 - Deniz Yoluyla Taşıma İlişkilerinde Kurulan Sözleşmelerde Tarafların ve Diğer İlgililerin Sorumlulukları Seçmeli 3 0 0 7
6 ÖHKHDR-301 - The Law of International Responsability Seçmeli 4 0 0 10
7 ÖHDR-325 - Kefalet ve Bağımsız Garanti Sözleşmeleri Seçmeli 3 0 0 7
8 ÖHDR-350 - Seminer Zorunlu 0 0 0 5
9 ÖHDR- 386 - Halka Açık Anonim Ortaklıklar Seçmeli 3 0 0 7
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ÖHDR-349 - İspat Hukukunun Güncel Sorunları Seçmeli 3 0 0 7
2 ÖHKHDR-319 - The Law of International Responsibility II Seçmeli 4 0 0 10
3 ÖHDR-323 - Sportif Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi ve Spor Tahkim Mahkemesi Seçmeli 3 0 0 7
4 ÖHDR-389 - Banka Teminat Mektupları Seçmeli 3 0 0 7
5 ÖHDR-362 - Adi Ortaklıklar Hukuku Seçmeli 3 0 0 7
6 ÖHDR-388 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Seçmeli 3 0 0 7
7 ÖHDR-321 - International Arbitration Law Seçmeli 4 0 0 10
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top