Özel Hukuk Doktora Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ÖHDR-387 - İş İlişkisinde Kişilik Haklarının Korunması Seçmeli 3 0 0 7
2 ÖHDR-349 - İspat Hukukunun Güncel Sorunları Seçmeli 3 0 0 7
3 ÖHDR-350 - Seminer Zorunlu 0 0 0 5
4 ÖHDR-345 - International Construction Law Seçmeli 4 0 0 10
5 ÖHDR-352 - Deniz Yoluyla Taşıma İlişkilerinde Kurulan Sözleşmelerde Tarafların ve Diğer İlgililerin Sorumlulukları Seçmeli 3 0 0 7
6 ÖHDR-353 - Tahkim Yargılamasında Mahkemelerin Müdahalesi, Yardımı ve Denetimi Seçmeli 3 0 0 7
7 ÖHDR-371 - Şirketler Topluluğu Seçmeli 3 0 0 7
8 ÖHKHDR-301 - The Law of International Responsability Seçmeli 4 0 0 10
9 ÖHDR-390 - Satış Sözleşmeleri Seçmeli 3 0 0 7
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ÖHDR-391 - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Seçmeli 3 0 0 7
2 ÖHDR-321 - International Arbitration Law Seçmeli 4 0 0 10
3 ÖHDR-323 - Sportif Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi ve Spor Tahkim Mahkemesi Seçmeli 3 0 0 7
4 ÖHKHDR-319 - The Law of International Responsibility II Seçmeli 4 0 0 10
5 ÖHDR-364 - Ticaret Hukukunun Güncel Sorunları Seçmeli 3 0 0 7
6 ÖHDR-331 - Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Uygulamasıyla İlgili Sorunlar Seçmeli 3 0 0 7
7 ÖHDR-376 - Sorumluluk Hukuku Seçmeli 3 0 0 7
8 ÖHDR-351 - Anonim Ortaklıklar Hukukunda Esas Sözleşme Değişiklikleri Seçmeli 3 0 0 7
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top