İşletme Doktora Programı

Şirket Değerleme(GE 716)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
GE 716 Şirket Değerleme 2 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Volkan DEMİR vdemir@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere şirket değerleme ile ilgili ileri düzeyde bilgi sağlayarak öğrencilerin şirket değerleme ile ilgili konularda teorik argümanlar geliştirebilmelerini ve şirket değerlemeyi ileri düzeyde uygulamalı olarak yapabilmelerini amaçlar.
İçerik
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Penman, S. H. (2013). Financial Statement Analysis and Security Valuation (5th Ed.). New York: McGraw-Hill.
Damodaran, A. (2015). Advanced Corporate Finance (4th Ed.). Wiley.

(Bütün kaynaklar İngilizcedir)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Değerleme ve Yatırımlara Giriş
2 Finansal Tablolara Değerleme Perspektifinden Bakış
3 Nakit ve Tahakkuk Bazlı Muhasebe Perspektifinden İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemi-1
4 Nakit ve Tahakkuk Bazlı Muhasebe Perspektifinden İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemi-2
5 Tahakkuk Bazlı Muhasebe Perspektifinden Değerleme: Defter Değeri
6 Tahakkuk Bazlı Muhasebe Perspektifinden Değerleme: Kazançlar
7 Vize
8 Bir İşletmeyi Finansal Tablolarından Anlamak
9 Reformülasyon
10 Büyüme ve Sürdürülebilir Kazançların Analizi
11 Faaliyetlerin ve İşletmenin Değerini Belirleme
12 Vaka Analizi-Sunum
13 Vaka Analizi-Sunum
14 Vaka Analizi-Sunum
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci bilimsel düşüncenin temellerini ve gelişimini kavrayabilmelidir.
2 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci kuramsal yaklaşımları irdeleyip, yorumlayabilmeli ve yeni sentezlere ulaşabilmelidir.
3 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci uzmanlık alanındaki donanımını farklı fonksiyonlara (üretim, pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans) ilişkin bilgi ve becerilerle destekleyebilmelidir.
4 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci eleştirel düşünebilmeli ve düşünsel bağımsızlığını koruyabilmelidir.
5 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci seçtiği uzmanlık alanında ileri düzeyde ve güncel, kuramsal ve pratik bilgiyi çalışmalarına eklemleyebilmelidir.
6 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci özgün bilimsel araştırmalar yapabilmelidir.
7 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci nitel ve nicel araştırma yöntemlerini ustalıkla kullanabilmelidir.
8 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci yeni yöntemler geliştirerek ya da bilinen yöntemleri yeni alanlara uygulayarak bilimsel metodlara yenilik getirebilmelidir.
9 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilmeli ve yayımlayabilmelidir.
10 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci farklı uluslardan ve farklı bilim dallarından gelen uzmanlarla araştırma ve eğitim işbirlikleri yapabilmelidir.
11 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci toplum ve iş dünyası arasındaki sorunlara duyarlılık gösterebilmeli ve bu konuların doğru kavranması, araştırılması ve çözümünde proaktif olabilmelidir.
12 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını sürdürürken bilimsel etiği öncelikle gözetebilmelidir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top