İşletme Doktora Programı

Uluslararası Denetim Standartları(GE 734)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
GE 734 Uluslararası Denetim Standartları 2 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) İdil KAYA ikaya@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu doktora dersinin amacı finansal tablo denetimi, mesleki etik kuralları ve denetçinin yükümlülükleri konularında uluslararası denetim ve güvence standartlarını irdelemektir.
İçerik 1. Finansal Muhasebe ve Denetim Teorisine Giriş
2. Bağımsız Denetçinin Genel Hedefleri
3. Finansal Tablo Denetiminde Kalite Kontrol
4. Genel Prensipler ve Sorumluluk
5. Risklerin Değerlendirilmesi
6. Riskler Karşısında Denetçinin Tutumu
7. Dış Teyitler
8. Analitik İncelemeler
9. Uzman Görüşünden Faydalanma
10. Denetim Raporu
11. Açıklık Projesi
12. Denetimde Kritik Perspektifler
13. Denetimde Araştırma Yöntemleri
14. Denetimde Araştırma Yöntemleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci;
1. Serbest piyasa ekonomisi içinde muhasebe ve denetimin rolünü anlar.
2. Akademik literatüre dayanan teorik temeli anlar.
3. Denetim alanında çağdaş ampirik araştırmaların ana temaları ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olur.
4. Denetim araştırmaları yapma becerisi kazanır.
5. Denetim ile alt alanları arasındaki boşlukların belirlenmesi yönünde etkili ve etik araştırma tasarlama becerisi edinir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Arens, Alvin A., Randal J. Elder and Mark S. Beasley, Auditing and Assurance Services An Integrated Approach, Fourteenth Edition, Pearson, Boston, 2012.

Deegan, Craig and Jeffrey Unerman, Financial Accounting Theory, European Edition, Mc Graw Hill, London, 2006.

Güredin, Ersin Denetim ve Güvence Hizmetleri,13. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul,
2011.

International Auditing and Assurance Standards.

Türkiye Denetim Standartları

Makaleler:
LHay, D.. The Frontiers of Auditing Research. Meditari Accountancy Research, 1 December 2015, 23(2):158-174 Language: English. Emerald Group Publishing Ltd. DOI: 10.1108/MEDAR-12-2014-0062 , Veritabanı: Scopus®

Habib, Ahsan; Jiang, Haiyan; Bhuiyan, Md. Borhan Uddin; Islam, Ainul. Regular Paper: Litigation Risk, Financial Reporting and Auditing: A Survey of the Literature. Research in Accounting Regulation. October 2014 26(2):145-163 Language: English. DOI: 10.1016/j.racreg.2014.09.005, Veritabanı: ScienceDirect

Habib, A. (2007). Legal environment, accounting information, auditing and information intermediaries: Survey of the empirical literature. Journal of Accounting Literature, 26, 1-75. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/216303876?accountid=15955

Glover, S. M., Taylor, M. H., & Yi-Jing, W. (2017). Current Practices and Challenges in Auditing Fair Value Measurements and Complex Estimates: Implications for Auditing Standards and the Academy. Auditing: A Journal Of Practice & Theory, 36(1), 63-84. doi:10.2308/ajpt-51514

Lesage, C., & Wechtler, H. (2012). An Inductive Typology of Auditing Research. Contemporary Accounting Research, 29(2), 487-504. doi:10.1111/j.1911-3846.2011.01111.x

Malsch, B., & Salterio, S. E. (2016). "Doing Good Field Research": Assessing the Quality of Audit Field Research. Auditing: A Journal Of Practice & Theory, 35(1), 1-22. doi:10.2308/ajpt-51170
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Finansal Muhasebe ve Denetim Teorisine Giriş
2 Bağımsız Denetçinin Genel Hedefleri
3 Finansal Tablo Denetiminde Kalite Kontrol
4 Genel Prensipler ve Sorumluluk
5 Risklerin Değerlendirilmesi
6 Riskler Karşısında Denetçinin Tutumu
7 Dış Teyitler
8 Analitik İncelemele
9 Uzman Görüşünden Faydalanma
10 Denetim Raporu
11 Açıklık Projesi
12 Denetimde Kritik Perspektifler
13 Denetimde Araştırma Yöntemleri
14 Denetimde Araştırma Yöntemleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 14 2
Sunum 1 1
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 16 19
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci bilimsel düşüncenin temellerini ve gelişimini kavrayabilmelidir. X
2 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci kuramsal yaklaşımları irdeleyip, yorumlayabilmeli ve yeni sentezlere ulaşabilmelidir. X
3 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci uzmanlık alanındaki donanımını farklı fonksiyonlara (üretim, pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans) ilişkin bilgi ve becerilerle destekleyebilmelidir. X
4 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci eleştirel düşünebilmeli ve düşünsel bağımsızlığını koruyabilmelidir. X
5 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci seçtiği uzmanlık alanında ileri düzeyde ve güncel, kuramsal ve pratik bilgiyi çalışmalarına eklemleyebilmelidir. X
6 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci özgün bilimsel araştırmalar yapabilmelidir. X
7 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci nitel ve nicel araştırma yöntemlerini ustalıkla kullanabilmelidir. X
8 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci yeni yöntemler geliştirerek ya da bilinen yöntemleri yeni alanlara uygulayarak bilimsel metodlara yenilik getirebilmelidir. X
9 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilmeli ve yayımlayabilmelidir. X
10 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci farklı uluslardan ve farklı bilim dallarından gelen uzmanlarla araştırma ve eğitim işbirlikleri yapabilmelidir. X
11 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci toplum ve iş dünyası arasındaki sorunlara duyarlılık gösterebilmeli ve bu konuların doğru kavranması, araştırılması ve çözümünde proaktif olabilmelidir. X
12 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını sürdürürken bilimsel etiği öncelikle gözetebilmelidir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 14 2 28
Sunum 1 1 1
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 18 18
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 175
Toplam İş Yükü / 25 7,00
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top