İşletme Doktora Programı

Bütünleşik Pazarlama İletişimi(GE 743)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
GE 743 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Mehmet Yaman ÖZTEK moztek@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bütünleşik pazarlama iletişimi sisteminin nasıl işlediğini ve farklı sektör ve işletmelerdeki uygulamalarını açıklamaya çalışmak
İçerik 1. Hafta BPİ felsefesi
2. Hafta BPİ’nin amaçları
3. Hafta BPİ’nin elemanları ve organizasyonu
4. Hafta Ürün iletişimi
5. Hafta Marka iletişimi
6. Hafta Fiyat iletişimi
7. Hafta Lojistik iletişimi
8. Hafta Perakendecilikte iletişim
9. Hafta Tutundurma stratejileri
10. Hafta Reklamcılık
11. Hafta Halkla İlişkiler
12. Hafta Satış özendirme
13. Hafta Kişisel Satış
14. Hafta E-iletişim ve doğrudan pazarlama
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Bütünleşik pazarlama iletişimi (BPİ) felsefesini tanımlamak
2. BPİ amaç ve hedeflerini açıklamak
3. BPİ araç ve strateji/taktiklerini açıklamak
4. BPİ’nin çıktılarını ve etkinliğini analiz etmek
5. BPİ’ni kullanan başarılı işletmelerin uygulamalarını incelemek
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Tony Yeshin, Integrated Marketing Communication, Butterworth-Heinemann Publish.
2. Yavuz Odabaşı, Mine Oyman, Bütünleşik Pazarlama İletişimi
3. Paul Copley, marketing Communication Manegemet, Elsevier Publish.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 BPİ felsefesi
2 BPİ’nin amaçları
3 BPİ’nin elemanları ve organizasyonu
4 Ürün iletişimi
5 Marka iletişimi
6 Fiyat iletişimi
7 Lojistik iletişimi
8 Perakendecilikte iletişim
9 Tutundurma stratejileri
10 Reklamcılık
11 Halkla İlişkiler
12 Satış özendirme
13 Kişisel Satış
14 E-iletişim ve doğrudan pazarlama
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 40
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci bilimsel düşüncenin temellerini ve gelişimini kavrayabilmelidir. X
2 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci kuramsal yaklaşımları irdeleyip, yorumlayabilmeli ve yeni sentezlere ulaşabilmelidir. X
3 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci uzmanlık alanındaki donanımını farklı fonksiyonlara (üretim, pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans) ilişkin bilgi ve becerilerle destekleyebilmelidir. X
4 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci eleştirel düşünebilmeli ve düşünsel bağımsızlığını koruyabilmelidir. X
5 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci seçtiği uzmanlık alanında ileri düzeyde ve güncel, kuramsal ve pratik bilgiyi çalışmalarına eklemleyebilmelidir. X
6 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci özgün bilimsel araştırmalar yapabilmelidir. X
7 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci nitel ve nicel araştırma yöntemlerini ustalıkla kullanabilmelidir. X
8 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci yeni yöntemler geliştirerek ya da bilinen yöntemleri yeni alanlara uygulayarak bilimsel metodlara yenilik getirebilmelidir. X
9 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilmeli ve yayımlayabilmelidir. X
10 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci farklı uluslardan ve farklı bilim dallarından gelen uzmanlarla araştırma ve eğitim işbirlikleri yapabilmelidir. X
11 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci toplum ve iş dünyası arasındaki sorunlara duyarlılık gösterebilmeli ve bu konuların doğru kavranması, araştırılması ve çözümünde proaktif olabilmelidir. X
12 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını sürdürürken bilimsel etiği öncelikle gözetebilmelidir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 31 31
Sunum 1 2 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25 25
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 32 32
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 202
Toplam İş Yükü / 25 8,08
Dersin AKTS Kredisi 8
Scroll to Top