İşletme Doktora Programı

Muhasebe Kuramı(GE 731)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
GE 731 Muhasebe Kuramı 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) İdil KAYA ikaya@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı finansal muhasebe ve raporlama ile denetimin esaslarını oluşturan teori ve kavramları sunmak, öğrencilerin bu teori ve kavramlardan hareketle muhasebe ve denetim alandaki bilimsel araştırma yapabilme kabiliyetlerini artırmaktır.
İçerik 1. Ders: Finansal Muhasebe Teorisine Giriş
2. Ders: Finansal Raporlama Ortamı
3. Ders: Yasal Düzenlemeler
4. Ders: Uluslararası Muhasebe
5. Ders: Normatif Muhasebe Teorileri
6. Ders: Kavramsal Çerçeve Projeleri
7. Ders: Pozitif muhasebe Teorisi
8. Ders: Sistem Yönelimli Teoriler
9. Ders: Sosyal ve Çevresel Faktörlerin Entegrasyonu
10. Ders: Sermaye Piyasalarının Reaksiyonu
11. Ders: Bireylerin Reaksiyonu: Davranışsal Araştırmalar
12. Ders: Muhasebede Kritik Perspektifler
13. Ders: Muhasebede Araştırma Yöntemleri
14. Ders: Muhasebede Araştırma Yöntemleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci;
1. Serbest piyasa ekonomisi içinde muhasebe ve denetimin rolünü anlar.
2. Akademik literatüre dayanan teorik temeli anlar.
3. Finansal muhasebe alanında çağdaş ampirik araştırmaların ana temaları ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olur.
4. Muhasebe araştırmaları yapma becerisi kazanır.
5. Muhasebe ile alt alanları arasındaki boşlukların belirlenmesi yönünde etkili ve etik araştırma tasarlama becerisi edinir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Deegan Craig and Jeffrey Unerman. Financial Accounting Theory, european edition,Mc Graw Hill, 2006.

Mathews, M.R. and Perera, M.H.B., Accounting Theory and development, Chapman & HallLondon, 1991.

Riahi-Belkaoui, Ahmed, Accounting Theory, Fifth Edition,
Thomson, 2007.

Scott, William S., Financial Accounting Theory, fifth edition, Pearson, Toronto, 2009.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Finansal Muhasebe Teorisine Giriş
2 Finansal Raporlama Ortamı
3 Yasal Düzenlemeler
4 Uluslararası Muhasebe
5 Normatif Muhasebe Teorileri
6 Kavramsal Çerçeve Projeleri
7 Pozitif Muhasebe Teorisi
8 Sistem Yönelimli Teoriler
9 Sosyal ve Çevresel Faktörlerin Entegrasyonu
10 Sermaye Piyasalarının Reaksiyonu
11 Bireylerin Reaksiyonu: Davranışsal Araştırmalar
12 Muhasebede Kritik Perspektifler
13 Muhasebede Araştırma Yöntemleri 1
14 Muhasebede Araştırma Yöntemleri 2
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 10 10
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 12 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci bilimsel düşüncenin temellerini ve gelişimini kavrayabilmelidir. X
2 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci kuramsal yaklaşımları irdeleyip, yorumlayabilmeli ve yeni sentezlere ulaşabilmelidir. X
3 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci uzmanlık alanındaki donanımını farklı fonksiyonlara (üretim, pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans) ilişkin bilgi ve becerilerle destekleyebilmelidir. X
4 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci eleştirel düşünebilmeli ve düşünsel bağımsızlığını koruyabilmelidir. X
5 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci seçtiği uzmanlık alanında ileri düzeyde ve güncel, kuramsal ve pratik bilgiyi çalışmalarına eklemleyebilmelidir. X
6 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci özgün bilimsel araştırmalar yapabilmelidir. X
7 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci nitel ve nicel araştırma yöntemlerini ustalıkla kullanabilmelidir. X
8 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci yeni yöntemler geliştirerek ya da bilinen yöntemleri yeni alanlara uygulayarak bilimsel metodlara yenilik getirebilmelidir. X
9 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilmeli ve yayımlayabilmelidir. X
10 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci farklı uluslardan ve farklı bilim dallarından gelen uzmanlarla araştırma ve eğitim işbirlikleri yapabilmelidir. X
11 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci toplum ve iş dünyası arasındaki sorunlara duyarlılık gösterebilmeli ve bu konuların doğru kavranması, araştırılması ve çözümünde proaktif olabilmelidir. X
12 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını sürdürürken bilimsel etiği öncelikle gözetebilmelidir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 14 2 28
Sunum 1 1 1
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 18 18
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 175
Toplam İş Yükü / 25 7,00
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top