Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Anlatı Çözümlemesi II(LFR314)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR314 Anlatı Çözümlemesi II 6 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Engin BEZCİ enginbezci@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ilk dönem derslerinde işlenen anlatı çözümlemesi kuramlarını pekiştirmek ve çeşitli anlatılar üzerinde çözümleme araçlarının kullanımını tanıtmaktır. Her derste kuramsal metinlerin okumalarına ilişkin tartışmalar yapılması ve bu kuramların uygulamalı olarak açıklanması hedeflenmektedir.
İçerik Klasik anlatı çözümlemesi kuramları dışında derste psikokritik, sosyokritik, edebiyat sosyolojisi ve jeokritik gibi yeni kuramlara yer verilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Anlatıya ilişkin temel teorik yaklaşımlarını pekiştirmek
2. Çeşitli metinlere ve anlatılara derste öğrenilen kuramsal araçları uygulayabilmek
Öğretim Yöntemleri Anlatı çözümleme kuramlarının derste anlatılması, alanın önemli kuramsal metinlerinin derste tartışılması ve seçme parçaların çözümlemeleri yapılmaktadır.
Kaynaklar Gérard Genette, Nouveau discours du récit, Paris, Seuil, 1983
Pierre Brunel, Mythocritique. Théorie et parcours. Presses Universitaires de France, 1992
Vincent Jouve, La lecture. 1993.
Jean-MichelAdam, Le récit. Presses Universitaires de France, 1996
Yves Reuter, L'analyse du récit. Armand colin, 1997.
Jean-Pierre Gerfaud et Jean-Paul Tourrel, La littérature au pluriel. Enjeux et méthodes d'une lecture anthropologique. De Boeck Supérieur, 2004
Jean-Pierre Goldenstein, Lire le roman. De Boeck Supérieur, 2005
Aron, Paul, et Alain Viala. Sociologie de la littérature. Presses Universitaires de France, 2006
Jean-Louis Dufays, Michel Lisse, ; Christophe Meure´e, The´orie de la litte´rature : une introduction. Academia-Bruylant : Louvain-la-Neuve, 2009
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Edebiyat kuramı ve eleştirisi tarihi (1)
2 Edebiyat kuramı ve eleştirisi tarihi (2)
3 Romanın unsurları: romanda olay örgüsü
4 Romanda uzam (1): Tasvire dair kuramlar
5 Romanda uzam (2): Jeokritik, jeopoetik, roman coğrafyaları
6 Okuma, çoğul okumalar ve okuma süreci Vize
7 Vize
8 Edebiyatta psikolojik yaklaşım: edebi psikokritik
9 Edebiyatta sosyolojik yaklaşım: edebi sosyokritik
10 Edebiyatta antropolojik yaklaşım (1): etnokritik, antropoloji
11 Edebiyatta antropolojik yaklaşım (2): mitokritik
12 Edebiyatta tematik yaklaşım: estetik bir nesne olarak roman
13 Romanın ve edebi türlerin estetiği
14 Tiyatro metnin anlatı çözümlemesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak X
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak X
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak. X
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek. X
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma. X
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek. X
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek X
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek. X
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek. X
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Toplam İş Yükü 42
Toplam İş Yükü / 25 1,68
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top