Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Uygulamalı Sözdizim(LFR222)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR222 Uygulamalı Sözdizim 4 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Marie Helene SAUNER LEROY saunermarie@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dilin sözdizimsel yaklaşımının 2. seviyesi, TAL e giriş
İçerik Sözdizimin önemli bölümlerinden (monem, syntem, syntagm, cümle yapısı, sözdizimsel kategoriler, sözdizimsel bağlar, cümlenin sözdizimsel başı, vs.) bahsedilir, özellikle işlevsel sözdizim bakımından. Alıştırma verilir. TAL'e giriş dersi yapılır
Dersin Öğrenme Çıktıları Dilbilimsel bilgilerinin geliştirilmesi, Dilin işleyişini anlamak Mantıklı düşüncenin geliştirilmesi
Öğretim Yöntemleri Anlatım - alıştırma
Kaynaklar Costaouec D. ve Guerin F., Syntaxe fonctionnelle, PUR, 2007 ; Maingueneau D., Syntaxe du français, Hachette, 1999 ; Gardes-Tamine J. La grammaire 2. Syntaxe, A. Colin, 2004.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 karışık cümle yapısı
2 sentem
3 sentem
4 Doğal dil işleme'ye giriş
5 Doğal dil işleme'ye giriş
6 Doğal dil işleme'ye giriş
7 Vize
8 biçimsel değişimi
9 biçimsel değişimi
10 sentaksik kategoriler
11 sentaksik kategoriler
12 merkez çekirdek
13 sentaksik ilişkiler
14 gözden geçirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 12 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Kısa Sınavlar 10 10
Dönem Ödevi / Projesi 1 20
Toplam 12 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak X
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak X
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak. X
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek. X
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma.
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek.
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek. X
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek. X
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 20 20
Ödevler 1 13 13
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 13 13
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 13 13
Kısa Sınavlar 10 3 30
Toplam İş Yükü 131
Toplam İş Yükü / 25 5,24
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top