Hukuk Lisans Programı

Rekabet Hukuku(HUK446)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK446 Rekabet Hukuku 8 2 0 0 2 1
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sinan Hüdai YÜKSEL syuksel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Rekabet Hukuku, giderek gelişen ve Özel Hukukun tüm kesitlerini etkileyen dinamik bir hukuk alanıdır. Dersin amacı, Özel Hukuk'la da Kamu Hukuku'yla da ilgilenecek olan hukukçu adaylarına, rekabet sisteminin işxleyişini, bu sisteme özgü karma karakterli hukuki düzenlemelerin nasıl uygulandığını aktarmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, Rekabet Hukuku'nun çexitli hukuki mekanizmalarının yanısıra, çeşitli hukuk disiplinleriyle olan ilişkileri üzerinde de durulmaktadır.
İçerik Rekabet Hukuku'nun temel kavramları, teşebbüs, pazar, rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar kuramı, dikey anlaşmalar, uyumlu eylemler, hakim durumun kötüye kullanılması, yoğunlaşmalar ve tazminatlara özgü özel hukuki rejim.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciye aktarılmak istenen Rekabet Hukuku konsepti, hukukun herhangi bir alanında somut bir hukuki sorunu ele alan hukukçunun, Rekabet Hukuku'na özgü dinamikleri gözönünde bulundurmasını temin etmektir. Özellikle Özel Hukuk alanında çalışacak olan hukukçunun, sözleşmelerin Rekabet Hukuku'na özgü hukuki etkilerini ve ekonomik haksız fiile ilişkin hukuka aykırılık unsurunu iyi analiz edebilmesi için Rekabet Hukuku'na özgü temel konsepte duyduğu gereksinimin karşılanması hedeflenmektedir.
Öğretim Yöntemleri Teorik anlatım, Avrupa Komisyonu ve Rekabet Kurulu kararalrı ile desteklenmektedir.
Kaynaklar Richard Wish, Competition Law, 5th edition, 2009, UK; Guven Pelin Rekabet Hukuku, Ankara 2008, Yılmaz Aslan, Rekabet Hukuku, 6. Bası, Ankara 2017.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Temel Kavramlar
2 Teşebbüs
3 Pazar
4 Rekabet Kısıtlamaları Teorisi
5 Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşmaların Görünüm Biçimleri
6 Dikey Anlaşmalar
7 Uyumlu Eylemler
8 Uyumlu Eylemler II
9 Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
10 Hakim Durumun Kötüye Kullanılması II
11 Yoğunlaşmaların Denetimine İlişkin Temel Esaslar
12 Yoğunlaşmanın Türleri
13 Maddi Kıstas
14 Rekabet Hukuku'na Özgü Tazminat İstemleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 2 26
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 30
Toplam İş Yükü / 25 1,20
Dersin AKTS Kredisi 1
Scroll to Top