Hukuk Lisans Programı

Borçlar Hukuku II (Özel Hükümler)(HUK322)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK322 Borçlar Hukuku II (Özel Hükümler) 6 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mehtap İPEK İŞLETEN mipek@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uygulamada sık rastlanan sözleşmelerle ilgili temel bilgileri kazandırmak
İçerik Konu başlıklarında gösterilmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Eser sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi, kefalet sözleşmesi ve garanti sözleşmesi bu ders kapsamında incelenecek ana konulardır.
Öğretim Yöntemleri Konu Anlatımı
Kaynaklar Cevdet Yavuz, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2014.
Cevdet Yavuz, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Ders Kitabı, İstanbul 2018.
Aydın Zevkliler, Emre Gökyayla, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara, 2018.
Fikret Eren, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2018.
M. Alper Gümüş, Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Kısa Ders Kitabı), İstanbul, 2018.
M. Alper Gümüş, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Cilt 1-2, İstanbul 2013.
Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, İstanbul, 2010.
Fahrettin Aral, Hasan Ayrancı, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara, 2018.
Rona Serozan, Başak Baysal, Kerem Cem Şanlı, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul, 2019.
Pierre Tercier, Laurent Bieri, Blaise Carron, Contrats spéciaux, Zürich, 2016.
Pierre Engel, Contrats de droit suisse, 2ème édition, 2000.
Commentaire Romand, Code des obligations art. 1-529, 2ème édition, Bâle, 2012.
Borçlar Kanunu
Medenî Kanun
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Eser Sözleşmesi – Tanımı, Unsurları, Geçerliliği, Şekli
2 Yüklenicinin Borçları
3 İş Sahibinin Borçları
4 Sözleşmenin Sona Ermesi
5 Uygulamada Ortaya Çıkan Eser Sözleşmesi Tipleri
6 Vekâlet Sözleşmesi – Tanımı, Unsurları, Geçerliliği, Şekli
7 Vekilin Borçları
8 Müvekkilin Borçları
9 Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi
10 Kefalet Sözleşmesi – Tanımı, Unsurları, Geçerliliği, Şekli
11 Kefilin Borçları
12 Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi
13 Garanti Sözleşmesi – Tanımı, Unsurları, Geçerliliği, Şekli
14 Garanti Sözleşmesinde Garanti Verenin Borçları ve Garanti Sözleşmesinin Sona Ermesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 40
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 80
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 74
Toplam İş Yükü / 25 2,96
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top