Hukuk Lisans Programı

Türkçe II(TUR102)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
TUR102 Türkçe II 2 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Candan Erçetin candan@dunyamuzik.com.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İçerik 1. Tanışma – Ders hakkında genel bilgi -
Hızlı okuma testi – İletişim süreci ve öğeleri hakkında bilgi
2. Dilin Tanımı ve Önemi - Güzel konuşamamanın nedenleri –
Artikülasyon egzersizleri –
3. Dil Kültür İlişkisi - Ünlü harflerin çıkış yerleri ve doğru telaffuzu (A ve E harfinin yanlış kullanımları)
okuma için 1 yerli 1 yabancı yazardan kitap seçimi, Artikülasyon egzersizleri
4. Türkiye Türkçesi - Kelime dağarcığının gelişmesi için sesli sözlük çalışması ,Artikülasyon egzersizleri
5. Makale türü, okuma ve metin analizi, Nefes Çeşitleri
6. Roman türü, okuma, anafikir çıkarma ve özet yazma, Artikülasyon egzersizleri, Nefes egzersizleri
Ünsüz harfleri çıkış yerleri, doğru telaffuzları için alıştırmalar, Artikülasyon egzersizleri, Nefes egzersizleri
7. Ara Sınav
8. Okunan kitapları özetleme çalışmaları ve tartışma, Artikülasyon egzersizleri, Nefes egzersizleri
9. Yazım Kuralları – Makale ve Eleştiri Türü, Artikülasyon egzersizleri, Nefes egzersizleri
10. Noktalama İşaretleri -Artikülasyon egzersizleri, Nefes egzersizleri
11. Resmi Yazışmalar (Dilekçe ve Tutanak) Yazma ve okuma. Topluluk karşısında konuşurken beden dili
12. Biyografi/Anı incelemeri (siyaset adamları ve düşünürler)Artikülasyon egzersizleri, Nefes egzersizleri
13. Biyografi/Anı sunumları, Güzel konuşma için nefes teknikleri ve alıştırmaları
14. Yazışma ve konuşma uygulamaları ve değerlendirmeleri
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 40
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma.
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma.
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma.
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme.
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme.
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma.
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme.
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme.
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme.
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme.
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma.
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top