Hukuk Lisans Programı

Hukuk Felsefesi(HUK198)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK198 Hukuk Felsefesi 2 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Zeynep Özlem ÜSKÜL ENGİN zeynepuskul@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin, yalnızca hukuku uygulayan bir pratisyen değil aynı zamanda onu tasarlayabilecek bir kişi olabilmesini sağlamak. Öğrencinin güncel ve tarihsel hukuk sorunlarını tartışarak adalet duygusunu güçlendirmek; hukukun yalnızca kurallardan değil tüm bir ideolojik ve sosyal yapıdan oluştuğunu kavramasını sağlamaktır.
İçerik 1. Felsefe Nedir?
2. Hukuk Normunun Temeli Olarak Felsefe Büyük Felsefi Akımları İdealizm ve Materyalizm
3. Hukuk ve Diğer Sosyal Normlar Hukuk ve Din İlişkisi Hukuk ve Ahlak İlişkisi
4. Hukuk Felsefesi Akımları
5. Doğal Hukuk Akımı Doğal Hukukun Temel Kavramları:
6. Adalet, Adalet Türleri ve Hukuk Sistemimizde Adalet Özgürlük, Özgürlük Sınıflamaları ve Anlayışları
7. Hukuk Düzenlerinin Meşruluk Ölçütü Olarak Özgürlük
8. Tarihte Doğal Hukuk
9. Hukuk Hukuki Pozitivizm Akımı: Austin
10. Normativizm :Kelsen, Hukuki Realizm Akımı
11. Hukuk Felsefesindeki Güncel Tartışmalar Hart, Fuller ve Dworkin
12. Eleştirel Hukuk Araştırmaları ve Feminist Hukuk Bilimi Hukuk
13. Hukuk ve Ekonomi Akımı Postmodernizm ve Hukuk
14. Hukuk Felsefesi ve Bazı Güncel Sorunlar
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Öğrencinin hukukçu gibi düşünmesinin sağlanması.
2- Normların ötesinde, onları aşan bir hukuk bilgisi elde etmesi.
3- Adalete ilişkin çok fazla sorunu tartışarak adalet duygusunu geliştirmesi.
4- Belirli etik değerlerin, tartışılarak hukukun ancak bunlar temelinde mümkün olduğunun anlaşılmasının,
sağlanmaya çalışılması ve bu yolla edinilen hukuk bilgisinin bu çerçevede kullanılmasının benimsetilmeye çalışılması.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar - Öktem, Niyazi; Ahmet Ulvi Türkbağ, Felsefe, Sosyoloji. Hukuk ve Devlet, Der Yayınları
- Türkbağ, Ahmet Ulvi, Kanıtlanamayanı Kanıtlamak: Ronald Dworkin’in Hukuk Kuramı, Der’in Yayınları
- Üskül, Zeynep, Ö., Bireyciliğe Tarihsel Bakış, Büke Yayınları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Felsefe Nedir?
2 Hukuk Normunun Temeli Olarak Felsefe Büyük Felsefi Akımları İdealizm ve Materyalizm
3 Hukuk ve Diğer Sosyal Normlar Hukuk ve Din İlişkisi Hukuk ve Ahlak İlişkisi
4 Hukuk Felsefesi Akımları
5 Doğal Hukuk Akımı Doğal Hukukun Temel Kavramları:
6 Adalet, Adalet Türleri ve Hukuk Sistemimizde Adalet Özgürlük, Özgürlük Sınıflamaları ve Anlayışları
7 Hukuk Düzenlerinin Meşruluk Ölçütü Olarak Özgürlük
8 Tarihte Doğal Hukuk
9 Hukuk Hukuki Pozitivizm Akımı: Austin
10 Normativizm :Kelsen, Hukuki Realizm Akımı
11 Hukuk Felsefesindeki Güncel Tartışmalar Hart, Fuller ve Dworkin
12 Eleştirel Hukuk Araştırmaları ve Feminist Hukuk Bilimi Hukuk
13 Hukuk ve Ekonomi Akımı Postmodernizm ve Hukuk
14 Hukuk Felsefesi ve Bazı Güncel Sorunlar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 64
Toplam İş Yükü / 25 2,56
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top