Hukuk Lisans Programı

Hukuk Almancası I(ALM401)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ALM401 Hukuk Almancası I 7 2 0 0 2 1
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Almanca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Geneviéve Beygo Secretan gbeygo@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Almanca B1 seviyesindeki öğrencilere hukuk almancası grameri, terimleri ve terminolojisini öğretmek
Öğrencilerin almanca hukuk dilindeki metinleri okuyup anlamalarına yardımcı olmak bunu yaparken Alman ve İsviçre hukukundan faydalanmak.
İçerik - hukukun alanları
- Almanya'da hukuk araştırmaları (metin + sorular + egzersizler)
- Alman Anayasası (Maddeler 1 - 6 + metin + sorular + egzersizler)
- Film "Goethe!" + sorular
- metin: "Medeni Hukukun ve Borçlar Hukukunun Oluşumu" (İsviçreli) + egzersizler
- Maddeler. 1,2,3,18, 23, 24 CO (İsviçre)
- Federal Mahkeme'nin 105-II-16 seçme parçalar
-gramer egzersizleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Hukuk almancası terimleri ve diline aşina olmak
Almanca hukuk, metinleri okumak ve anlamak
Öğretim Yöntemleri - temel ders
-kelime bilgisi, çeviri ve gramer egzersizleri üzerinden ortak çalışma
Kaynaklar Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache, H. Simon / G. Funk-Baker, C.H. Beck 2006
Übungsbuch zur Einführung in die deutsche Rechtssprache, H. Simon / G. Funk-Baker, Pressath 1999
Stefan Kettler, Lexique de l'allemand juridique, Ellipses 2002
Obligationenrecht (suisse)
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Hukukun alanları
2 Almanya'da hukuk araştırmaları (metin + sorular + egzersizler)
3 Almanya'da hukuk araştırmaları (metin + sorular + egzersizler)
4 Alman Anayasası (Maddeler 1 - 6 + metin + sorular + egzersizler)
5 Alman Anayasası ( metin + sorular + egzersizler)
6 Film gösterimi "Goethe!"
7 Film "Goethe!" - tartışma
8 metin: "Medeni Hukukun ve Borçlar Hukukunun Oluşumu" (İsviçreli) Sorular
9 metin: "Medeni Hukukun ve Borçlar Hukukunun Oluşumu" (İsviçreli) + egzersizler
10 Maddeler. 1,2,3 BK (İsviçre)
11 Maddeler. 18, BK (İsviçre) egzersizler
12 Maddeler. 23, 24 BK (İsviçre) + egzersizler
13 Federal Mahkeme'nin 105-II-16 seçme parçalar -gramer egzersizleri
14 Federal Mahkeme'nin 105-II-16 seçme parçalar -gramer egzersizleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 32
Toplam İş Yükü / 25 1,28
Dersin AKTS Kredisi 1
Scroll to Top