Hukuk Lisans Programı

Uluslararası Tahkim(HUK469)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK469 Uluslararası Tahkim 7 2 0 0 2 1
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ziya AKINCI ziya@akincilaw.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Milletlerarası Tahkim Hukuku alanına ilişkin kanuni düzenlemeleri, uluslararası anlaşmaları incelemek ve yabancı hakem kararlarının Türkiye’de ne şekilde tanınıp, tenfiz edildiğini göstermek.
İçerik Öncelikle tahkimin temel kurumları ve daha sonra türk uluslararası ticari tahkim hukukunun Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında öğrencilere verilmesidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin sonucunda öğrencinin kazanımı, uluslararası tahkime hakim olan kuralları, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaları ve Türk Hukuk sisteminde yabancı hakem kararlarının ne şekilde sonuç doğurduğunu öğrenmektir.
Öğretim Yöntemleri Ders teorik derslerden ve dava örneklerinden oluşmaktadır.
Kaynaklar 1. Ziya AKINCI: Milletlerarası Tahkim, İstanbul, 2016.

2. Ergin NOMER / Günseli ÖZTEKİN GELGEL / Nuray EKŞİ: Milletlerarası Tahkim Hukuku, İstanbul, 2016.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Uluslararası Tahkim Kavramı
2 Türk Hukukunda Tahkimle İlgili Düzenlemeler
3 Uluslararası Tahkime İlişkin Milletlerarası Sözleşmeler
4 Milletlerarası Tahkim Kanununun incelenmesi
5 Tahkime Elverişlilik
6 Tahkim yeri
7 Tahkim sözleşmesinin geçerliliği (ehliyet-şekil-esas)
8 Tahkim yargılamasında uyuşmazlığın esasına ve usulüne uygulanacak hukuk
9 Hakem mahkemesinin kuruluşu
10 Compétence-Compétence ve tahkim itirazı
11 Tahkimde geçici önlemler
12 İptal davası
13 New York Konvansiyonu’nun İncelenmesi
14 Hakem kararlarının icrası ve yabancı hakem kararlarının tenfizi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 50 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 50 0
Toplam 100 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 35
Toplam İş Yükü / 25 1,40
Dersin AKTS Kredisi 1
Scroll to Top