Hukuk Lisans Programı

Mesleki Fransızca VII(FRA405)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
FRA405 Mesleki Fransızca VII 7 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Alev CÖMERT alev.comert@yahoo.fr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere dile, kültüre ve hukuki terimlere özgü bilgileri vererek, onlara dava dosyalarını incelemeyi ve hazırlamayı (birinci dönemde Fransız iş hukukunda Fransa'da avukatlık mesleğine dair bir sunumla, 2. Dönem ceza hukukunda asliye ceza mahkemesinde görülen bir dosya incelemesi vasıtasıyla) öğretmektir. Destek videoları ve pratik çalışmalar sıklıkla kullanılacaktır. 2. Dönemde bir ceza davası üzerinde sözlü savunma hazırlanması ve yapılmasına ilişkin özel bir çalışma gerçekleştirilecektir.
İçerik Ders anlatımı, uygulama örnekleri, videolar
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler, bir fransız hukuku uygulamacısı gibi hukuki argümanlarını sunabilecek, hukuki terimlere ve fransız hukukunun temellerine hakim olacaklardır.
Öğretim Yöntemleri İş Hukuku ve Ceza Hukukuna pratik yaklaşım
Kaynaklar Kendi hazırladığım dersler ve incelediğim davalar, eğitici videolar (iş yargısı ile ilgili filmler ve özellikle Bobigny savcılığıyla röportajlar)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İş Hukuku: İş Yargısı, İş Yargısında ispat yükü, iş sözleşmesinin feshi (eğitim videoları ve vaka çalışmaları)
2 İş Hukuku: İş Yargısı, İş Yargısında ispat yükü, iş sözleşmesinin feshi (eğitim videoları ve vaka çalışmaları)
3 İş Hukuku: İş Yargısı, İş Yargısında ispat yükü, iş sözleşmesinin feshi (eğitim videoları ve vaka çalışmaları)
4 İş Hukuku: İş Yargısı, İş Yargısında ispat yükü, iş sözleşmesinin feshi (eğitim videoları ve vaka çalışmaları)
5 İş Hukuku: İş Yargısı, İş Yargısında ispat yükü, iş sözleşmesinin feshi (eğitim videoları ve vaka çalışmaları)
6 İş Hukuku: İş Yargısı, İş Yargısında ispat yükü, iş sözleşmesinin feshi (eğitim videoları ve vaka çalışmaları)
7 Yarıyıl Sınavı
8 İş Hukuku: İş Yargısı, İş Yargısında ispat yükü, iş sözleşmesinin feshi (eğitim videoları ve vaka çalışmaları)
9 İş Hukuku: İş Yargısı, İş Yargısında ispat yükü, iş sözleşmesinin feshi (eğitim videoları ve vaka çalışmaları)
10 İş Hukuku: İş Yargısı, İş Yargısında ispat yükü, iş sözleşmesinin feshi (eğitim videoları ve vaka çalışmaları)
11 İş Hukuku: İş Yargısı, İş Yargısında ispat yükü, iş sözleşmesinin feshi (eğitim videoları ve vaka çalışmaları)
12 İş Hukuku: İş Yargısı, İş Yargısında ispat yükü, iş sözleşmesinin feshi (eğitim videoları ve vaka çalışmaları)
13 İş Hukuku: İş Yargısı, İş Yargısında ispat yükü, iş sözleşmesinin feshi (eğitim videoları ve vaka çalışmaları)
14 İş Hukuku: İş Yargısı, İş Yargısında ispat yükü, iş sözleşmesinin feshi (eğitim videoları ve vaka çalışmaları)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme.
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 58
Toplam İş Yükü / 25 2,32
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top