Hukuk Lisans Programı

Deniz Ticaret Hukuku(HUK441)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK441 Deniz Ticaret Hukuku 7 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Serap AMASYA serapamasya@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilerin deniz ticareti hukukuna hakim ilkelerini tanıması ve diğer hukuk disiplinleri ile bağlantısını sağlamasıdır.
İçerik Lisans düzeyinde deniz ticareti bilgisi ve pratiği
Dersin Öğrenme Çıktıları - Deniz ticareti hukukunda önem arz eden hukuki kaynaklar ve pratik hakkında bilgi sahibi olmak
- Öğrencileri lisans üzeri eğitime hazırlamak amacıyla, lisans düzeyinde deniz ticareti hukukunun ve pratiğinin tanıtılarak öğretilmesi
Öğretim Yöntemleri Dersin amacı doğrultusunda, öğrencilerin derse katılımını sağlamak ve merak duygularını canlı tutmak adına farklı fikirlere ve tartışmaya açık bir metot izlenmektedir.
Kaynaklar 1. KENDER Rayegan / ÇETİNGİL Ergon / YAZICIOĞLU Emine, Deniz Ticareti Hukuku Temel Bilgiler (Cilt I), On İki Levha Yayınları, İstanbul 2017.
2. SÖZER Bülent, Deniz Ticareti Hukuku Cilt I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2017.
3. SÖZER Bülent, Deniz Ticareti Hukuku Cilt I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016.
4. ÇETİNGİL Ergon / KENDER Rayegan / ÜNAN Samim, Müşterek Avarya Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2011
5. ATAMER Kerim, Deniz Ticareti Hukuku Cilt I, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2017.
6. ATAMER Kerim, Deniz Ticareti Hukuku Cilt II, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2018.
7. KANER İnci Deniz, Deniz Ticareti Hukuku I, Filiz Kitabevi, İstanbul 2016
8. KANER İnci Deniz, Deniz Ticareti Hukuku II, Filiz Kitabevi, İstanbul 2014
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Deniz Ticaretinin Konusu
2 Gemi ve Ticaret Gemisi Kavramı
3 Gemi Sicili
4 Gemi Siciline Hakim İlkeler
5 Gemi Rehni
6 Donatan Kavramı
7 Donatanın Sorumluluğu
8 Deniz Ticareti Sözleşmeleri: Gemi Kira Sözleşmesi
9 Deniz Ticareti Sözleşmeleri: Zaman Çarteri
10 Deniz Ticareti Sözleşmeleri: Navlun Sözleşmeleri
11 Taşıyanın Sorumluluğu
12 Fiili Taşıyan
13 Müşterek Avarya
14 Pratik Çalışma
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Ders Süresi 14 3 42
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Sunum 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Proje 0 0 0
Proje 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Kısa Sınavlar 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Seminer 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 288
Toplam İş Yükü / 25 11,52
Dersin AKTS Kredisi 12
Scroll to Top