Hukuk Lisans Programı

20.YY Siyasi Tarihi(HUK365)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK365 20.YY Siyasi Tarihi 5 2 0 0 2 1
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sezai Enis TULÇA etulca@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 20.yüzyıl siyasi tarihi hakkında dönem sonunda öğrencilerin bilgi sahibi olmasıdır.
İçerik -20. Yüzyıla girerken uluslararası ilişkiler ve ittifaklar
-Birinci Dünya savaşına doğru Avrupa ve Osmanlı Devleti
-Birinci Dünya savaşı ve savaş sonu antlaşmalar dönemi.
-ABD'nin izolasyonundan çıkışı ve asrın Devleti konumuna doğru.
-Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Atatürk dönemi siyasi tarihi
-İki Dünya savaşı arası Avrupa, idealist ve realist akım dönemleri
-İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye
-1947 sonrası iki kutuplu döneme geçiş
-1947 sonrası Balkanlar
-1990 sonrası Avrupa ve Balkanlar
-Dönem konusu; Türk-Yunan ilişkileri tarihi
Dersin Öğrenme Çıktıları Dünya siyaseti’nin büyük değişiklikler ve savaşlar gördüğü bu dönem içinde Avrupa ve Türkiye siyasi tarihi ön planda incelenecektir
Öğretim Yöntemleri doğrudan yüz yüze
Kaynaklar .20.yüzyıl siyasi Tarihi-Fahir Armaoğlu-Alkim kitabevi
.Siyasi Tarih –İlk çağlardan 1918’e ve 1918-1994- İmge yayınları
.Histoire politique du XIXeme au XXIeme siecle-Serge Berstein- Pierre Milza- Hatier-2006
.Histoire Diplomatique de 1919 a nos jours- JP Duroselle-Dalloz
.Uluslararası İlişkilere Giriş –Faruk Sönmezoğlu-Der yayınları
.Uluslararası İlişkiler Sözlüğü-Ülke Arıboğan- Der yayınları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 20. Yüzyıla girerken uluslararası ilişkiler ve ittifaklar
2 Birinci Dünya savaşına doğru Avrupa ve Osmanlı Devleti
3 Birinci Dünya savaşı , ABD, Savaş sonu Avrupası
4 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Atatürk dönemi siyasi tarihi
5 İki Dünya savaşı arası Avrupa, idealist ve realist akım dönemleri
6 İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye
7 1947 sonrası iki kutuplu döneme geçiş
8 1947 sonrası Balkanlar - Batı ve Doğu Blok ülkeleri
9 AET nin doğuşu
10 1990 sonrası Güney Doğu Avrupa ve AB genişleme süreci
11 Türkiye Cumhuriyetinin 2.Dünya savaşı sonrası Batı ve Doğu Bloku ülkeleri ile ilişkileri.
12
13
14
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 1 40
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma.
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma.
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma.
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme.
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme.
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma.
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme.
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme.
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme.
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme.
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma.
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 10 2 20
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 2 1 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 25
Toplam İş Yükü / 25 1,00
Dersin AKTS Kredisi 1
Scroll to Top