Hukuk Lisans Programı

Uluslararası Hukuk Pratiğine Giriş I(HİG301)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HİG301 Uluslararası Hukuk Pratiğine Giriş I 5 2 0 0 2 1
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İngilizce hukuk metinlerini anlama, hazırlama ve İngilizce hukuki konularda dinleme/konuşma yeteneklerinin geliştirilmesi.
İçerik 1. İngiliz/ Amerikan dünyasında hukuk uygulamaları I
2. İngiliz/ Amerikan dünyasında hukuk uygulamaları II
3. Şirketler Hukuku: Şirket kurulumu ve Yönetimi I
4. Şirketler Hukuku: Şirket kurulumu ve Yönetimi II
5. Şirketler Hukuku: Sermaye I
6. Şirketler Hukuku: Sermaye II
7. Şirketler Hukuku: Şirket yapısında değişiklikler I
8. Şirketler Hukuku: Şirket yapısında değişiklikler II
9. Sözleşmeler Hukuku: Sözleşmenin Oluşumu I
10. Sözleşmeler Hukuku: Sözleşmenin Oluşumu II
11. Sözleşmeler Hukuku: Tazminat I
12. Sözleşmeler Hukuku: Tazminat II
13. Sözleşmeler Hukuku: Alacağın Temliki/Borcun Nakli ve Üçüncü Tarafların Hakları I
14. Sözleşmeler Hukuku: Alacağın Temliki/Borcun Nakli ve Üçüncü Tarafların Hakları II
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Mahkeme kararı, akademik makale, bilgi notu gibi muhtelif hukuki metinlerin kolayca okunmasının sağlanması;
2. İngilizce olarak hukuki bilgi notları hazırlayabilecek seviyede yazım tekniklerinin geliştirilmesi;
3. Hukuki konularda İngilizce olarak sözlü iletişim yeteneklerinin oluşturulması;
4. İngilizce olarak hukuki konularda yapılan konuşmaların anlaşılmasını temin edilmesi;
5. Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen International Legal English Certificate sınavına hazırlanılması.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Ders kitabı: “International Legal English’ AK Linder; “American Legal English” DS Lee et al. Michigan, “Legal English” M Cochrane et al. CUJAS.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma.
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma.
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma.
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme.
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme.
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma.
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme.
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme.
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme.
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme.
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma.
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top