Hukuk Lisans Programı

Tüketici Hukuku(HUK333)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK333 Tüketici Hukuku 5 2 0 0 2 1
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mehtap İPEK İŞLETEN mipek@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tüketicinin Korunması Hakkında Kapsamlı Bilgi
İçerik Konu başlıklarında gösterilmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Tüketicinin korunması hakkında genel ilkeler, satıcı ve sağlayıcı ile imalatçı ve üreticinin sorumluluğu hakkında öğrencinin formasyon sahibi olması sağlanacaktır.
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı
Kaynaklar M. Alper Gümüş, Tüketici Hukuku Şerhi, İstanbul, 2014.
Zevkliler/Özel, Tüketicinin Korunması Hukuku, Ankara 2016.
Yahya Deryal, Yakup Korkmaz, Tüketici Hukuku, Ankara 2015.
Yılmaz Aslan, Tüketici Hukuku, Ankara 2016.
Murat Aydoğlu, Tüketici Hukuku Dersleri, Ankara 2015.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Kapsamı
1 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Kapsamı
2 Ayıplı Mal Satımı Halinde Tüketicinin Hakları
2 Ayıplı Mal Satımı Halinde Tüketicinin Hakları
3 Ayıplı Hizmet Sunumu Halinde Tüketicinin Hakları
3 Ayıplı Hizmet Sunumu Halinde Tüketicinin Hakları
4 Satıştan Kaçınma ve Haksız Şartlar
4 Satıştan Kaçınma ve Haksız Şartlar
5 Taksitli Satış Halinde Tüketicinin Hakları
5 Taksitli Satış Halinde Tüketicinin Hakları
6 Devre Tatil ve Paket Turda Tüketicinin Hakları
6 Devre Tatil ve Paket Turda Tüketicinin Hakları
7 Kampanyalı Satış Halinde Tüketicinin Hakları
7 Kampanyalı Satış Halinde Tüketicinin Hakları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 11 2 22
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 2 1 2
Ödevler 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 1 1
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Kısa Sınavlar 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 60
Toplam İş Yükü / 25 2,40
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top