Hukuk Lisans Programı

Mesleki Fransızca V(FRA305)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
FRA305 Mesleki Fransızca V 5 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Alev CÖMERT alev.comert@yahoo.fr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri hukuki sorunların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması konusunda hazırlamak, mahkemelerin görev ve yetkileri konusunda bilgilendirmek, bilhassa ikinci dönem fransız ceza yargısı konusunda fikir sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla öğrencilere fransız yargısı konusunda bilinç ve kültür kazandırılacak ve hukuk fransızcası öğretilecektir. Fransız yargısıyla ilgili videolar gösterilecek ve pratik çalışmalar yapılacaktır.
İçerik Videolar ve hukuki vakıa örnekleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler, bir fransız hukuku uygulamacısıymışcasına hukuki argümanlarını sunabilecek, hukuki terimlere ve fransız hukukunun temellerine hakim olacaklardır.
Öğretim Yöntemleri Teorik ve pratik dersler, öğretici videolar
Kaynaklar Hazırladığım dersler ve çözümlediğim hukuki olaylar, video destekleri (Fransız yargı sistemi üzerine filmler, Raymonda Depardon tarafından kayda alınmış ve özellikle Bobigny savcılığına ilişkin duruşma kayıtları) GRECO ve CEPEJ tarafından Fransız adalet sistemi üzerine hazırlanan raporlar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Fransız hukukunun özellikleri ve Fransız yargı sistemi içindeki kurumlar
2 Fransız hukukunun özellikleri ve Fransız yargı sistemi içindeki kurumlar
3 Fransız hukukunun özellikleri ve Fransız yargı sistemi içindeki kurumlar
4 Fransız hukukunun özellikleri ve Fransız yargı sistemi içindeki kurumlar
5 Fransız hukukunun özellikleri ve Fransız yargı sistemi içindeki kurumlar
6 Fransız hukukunun özellikleri ve Fransız yargı sistemi içindeki kurumlar
7 Yarıyıl Sınavı
8 Fransız hukukunun özellikleri ve Fransız yargı sistemi içindeki kurumlar
9 Fransız hukukunun özellikleri ve Fransız yargı sistemi içindeki kurumlar
10 Fransız hukukunun özellikleri ve Fransız yargı sistemi içindeki kurumlar
11 Fransız hukukunun özellikleri ve Fransız yargı sistemi içindeki kurumlar
12 Fransız hukukunun özellikleri ve Fransız yargı sistemi içindeki kurumlar
13 Fransız hukukunun özellikleri ve Fransız yargı sistemi içindeki kurumlar
14 Fransız hukukunun özellikleri ve Fransız yargı sistemi içindeki kurumlar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme.
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 1 10
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 50
Toplam İş Yükü / 25 2,00
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top