Hukuk Lisans Programı

Medeni Usul Hukuku I(HUK381)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK381 Medeni Usul Hukuku I 5 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) YAŞAR HAKAN PEKCANITEZ hpekcanitez@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı medenî usûl hukukunun genel esaslarını ve yargılama usûlüne ilişkin düzenlemeleri öğretmektir.
İçerik Medenî Usûl Hukuku´na ilişkin genel bilgiler (Medenî Usûl Hukuku´nun anlamı, amacı, yer ve zaman itibariyle uygulanması vs.)
Yargı kavramı ve yargı çeşitleri,
Mahkemelerin türleri (genel ve özel mahkemeler)
Görev Yetki İşbölümü
Yargı görevlileri
Usûl işlemleri
Taraf ehliyeti-dava ehliyeti Dava takip yetkisi- taraf sıfatı
Dava arkadaşlığı
Davaya müdahale,
Medeni usûl hukukuna hâkim olan ilkeler
Dava hakkında genel bilgiler (dava şartları, dava çeşitleri) Davanın açılması (dava dilekçesi ve unsurları, davanın açılma zamanı ve bağlanan sonuçlar vs.)
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin amacı bölümünde belirtilen hedeflerin öğrenci tarafından anlaşılması ve yargılama sisteminin esaslarının kavranması
Öğretim Yöntemleri Sözlü
Kaynaklar Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes, Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, 7.Bası, İstanbul 2019.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Medenî Usûl Hukuku´na ilişkin genel bilgiler (Medenî Usûl Hukuku´nun anlamı, amacı, yer ve zaman itibariyle uygulanması vs.)
1 Medenî Usûl Hukuku´na ilişkin genel bilgiler (Medenî Usûl Hukuku´nun anlamı, amacı, yer ve zaman itibariyle uygulanması vs.)
1 Medenî Usûl Hukuku´na ilişkin genel bilgiler (Medenî Usûl Hukuku´nun anlamı, amacı, yer ve zaman itibariyle uygulanması vs.),Medenî Usûl Hukuku´na ilişkin genel bilgiler (Medenî Usûl Hukuku´nun anlamı, amacı, yer ve zaman itibariyle uygulanması vs.),Medenî Usûl Hukuku´na ilişkin genel bilgiler (Medenî Usûl Hukuku´nun anlamı, amacı, yer ve zaman itibariyle uygulanması vs.)
2 Yargı kavramı ve yargı çeşitleri, mahkemelerin türleri (genel ve özel mahkemeler)
2 Yargı kavramı ve yargı çeşitleri, mahkemelerin türleri (genel ve özel mahkemeler)
2 Yargı kavramı ve yargı çeşitleri, mahkemelerin türleri (genel ve özel mahkemeler),Yargı kavramı ve yargı çeşitleri, mahkemelerin türleri (genel ve özel mahkemeler),Yargı kavramı ve yargı çeşitleri, mahkemelerin türleri (genel ve özel mahkemeler)
3 Görev
3 Görev
3 Görev,Görev,Görev
4 Yetki
4 Yetki
4 Yetki,Yetki,Yetki
5 İşbölümü
5 İşbölümü
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Ders Süresi 14 3 42
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Sunum 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Proje 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 3 3
Kısa Sınavlar 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Seminer 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 274
Toplam İş Yükü / 25 10,96
Dersin AKTS Kredisi 11
Scroll to Top