Hukuk Lisans Programı

Mesleki Fransızca III(FRA205)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
FRA205 Mesleki Fransızca III 3 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Geneviéve Beygo Secretan gbeygo@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İsviçre Borçlar Hukukuna ait temel kelime bilgisi edinmek ve hukuki terminolojiyi tanımak
Hukuk dilinin kelime bilgisi, terimleri ve dilbilgisini tanımak
İsviçre Federal Mahkeme kararlarını okumak ve anlamak
Borçlar hukukunun maddelerini okuyup anlamak
İçerik Borçlar hukukuna giriş
- borç, ödenmemiş borç, tahsil
- borcun kaynağı
- hukuki işlem
- irade beyanı ve hukuki sonucu
- irade beyanı süreci ve şekli
- Sözleşme
Sözleşmenin sona ermesi
- Federal Mahkeme Kararı : RO 105-II-16
- Federal Mahkeme Kararı : RO 127-III-248
- Federal Mahkeme Kararı : SJ-2002-I-149-153
Dersin Öğrenme Çıktıları - İsviçre borçlar hukukuna dair hukuk terminolojidi
- Hukuk dilinin grameri ve terimleri
- İsviçre borçlar hukukuna dair temel hukuk bilgisi
- İsviçre Fereral Mahkeme kararlarını anlamak
Öğretim Yöntemleri Temel ders
Kaynaklar Pierre Tercier : Le droit des obligations, Schulthess Zurich 1999
Code des obligations suisse
Arrêts du Tribunal Fédéral suisse:
- Arrêt TF : RO 105-II-16
- Arrêt TF : RO 127-III-248
- Arrêt TF : SJ-2002-I-149-153
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Borçlar hukukuna giriş: - borç, ödenmemiş borç, tahsil -borcun kaynağı - hukuki işlem
2 Borçlar hukukuna giriş : - irade beyanı ve hukuki sonucu, iradenin şekli ve süreci: sözleşme
3 Federal Mahkeme Kararı : RO 105-II-16
4 Federal Mahkeme Kararı : RO 105-II-16
5 Federal Mahkeme Kararı : RO 105-II-16
6 Federal Mahkeme Kararı : RO 105-II-16
7 Federal Mahkeme Kararı : RO 105-II-16
8 Federal Mahkeme Kararı : RO 127-III-248
9 Federal Mahkeme Kararı : RO 127-III-248
10 Federal Mahkeme Kararı : RO 127-III-248
11 Federal Mahkeme Kararı : RO 127-III-248
12 Federal Mahkeme Kararı : RO 127-III-248
13 Federal Mahkeme Kararı : SJ-2002-I-149-153
14 Federal Mahkeme Kararı : SJ-2002-I-149-153
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 52
Toplam İş Yükü / 25 2,08
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top