Hukuk Lisans Programı

Hukuk Tarihi(HUK265)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK265 Hukuk Tarihi 3 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) İLBER ORTAYLI iortayli@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı günümüz Türk hukukunu etkileyen hukuki sistemleri ve düşünürleri incelemektir.
İçerik 1. Giriş Dersi
2. Antik Dünya
3. Leibniz ve hukuk tarihi
4. Yahudi Hukuku: Kaynaklar, tarihi gelişim
5. Yahudi Hukuku: Talmud
6. Hıristiyanlık: Doğuşu, Roma ve Kilise
7. İslam Hukukuna Giriş
8. Vize haftası
9. Osmanlı Hukukuna Giriş
10. “Kamu” hukukunun yapılanması Kanunlar, Arazi ve vergi sistemi
11. Ceza hukuku çerçevesinde İslam Hukuku Osmanlı Hukuku ilişkisi
12. Vakıflar
13. Tanzimat dönemi
14. Tanzimat dönemi
Dersin Öğrenme Çıktıları Ders öğrencilere tarihsel ve evrensel nitelikte karşılaştırmalı bir bakış açısı kazandırır.
Ders günümüz Türk hukukunun tarihsel altyapısının kavranmasını sağlar.
Öğretim Yöntemleri Farklı hukuk sistemlerinin karşılaştırılması, Osmanlı İmparatorluğu'nda hukukun yapısı ve hukukun modernleşmesi
Türk hukuk tarihi literatürünün değerlendirilmesi ve temel problemlerin tartışılması
Kaynaklar ORTAYLI İlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Istanbul 2006
ÜÇOK Coşkun, MUMCU Ahmet, BOZKURT Gülnihal, Türk Hukuk Tarihi, Ankara 2006
İNALCIK Halil “Osmanlı Hukukuna Giriş”, Köy, Köylü, İmparatorluk”, “Osmanlılarda Raiyyet Rüsumu”
HEYD Uriel “Eski Osmanlı Hukuku’nda Kanun ve Şeriat”
MILLER Ruth, “The Legal History of the Ottoman Empire”
MANDAVILLE John, “Faizli Dindarlık”
AYDIN Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, Vakıflar ile ilgili bölüm
IMBER Colin “Why should you poison your husband: A Note on Liability in Hanafi Law
in the Ottoman period”
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş Dersi: Metodoloji
1 Giriş Dersi: Metodoloji
2 Antik Dünya
2 Antik Dünya
3 Leibniz ve hukuk tarihi
3 Leibniz ve hukuk tarihi
4 Yahudi Hukuku: Kaynaklar, tarihi gelişim
4 Yahudi Hukuku: Kaynaklar, tarihi gelişim
5 Yahudi Hukuku: Talmud
5 Yahudi Hukuku: Talmud
6 Hıristiyanlık: Doğuşu, Roma ve Kilise
6 Hıristiyanlık: Doğuşu, Roma ve Kilise
7 İslam Hukukuna Giriş
7 İslam Hukukuna Giriş
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Proje 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 136
Toplam İş Yükü / 25 5,44
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top