Hukuk Lisans Programı

Mesleki Fransızca I(FRA105)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
FRA105 Mesleki Fransızca I 1 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Geneviéve Beygo Secretan gbeygo@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fransız Anayasa Hukuku'na dair temel kavramları ve buna ait hukuk terminolojisini tanımak
Fransa'daki siyasi kurumların işleyiş tarzını anlamak ve bunları uygulayabilmek
Hukuk dilinin kelime bilgisi, terimleri ve gramerini öğrenmek
İçerik - Anayasa
- Milli politik kurumlar
- Kuvvetler ayrılığı
- Yürütme
- Yasama
- Yargı
Dersin Öğrenme Çıktıları - Anayasa Hukuku terminolojisi
- Hukuk diline ait terimler ve dilbilgisi
- Fransız Anayasa Hukuku ve yasama-yürütme-yargı kuvvetine dair temek bilgi
- Güncel Fransız siyasetini anlamak
compréhension de l'actualité politique française
Öğretim Yöntemleri - Temel ders
- Metin okumaları-sorular
- Ödev
- Görsel materyel ve sorular
- Türk-Fransız Anayasa-Hukuku kavram sözlüğünün geliştirilmesi
Kaynaklar 4 Ekim 1958 Fransız Anayasası
Eliane Damette: Méthode de français juridique, 2012
A. Cammilleri : Droit constitutionnel, Nathan 1997
www.toupie.org
www.vie publique.fr
www.gouvernement.fr
www.assemblée nationale.fr
www.elysee.fr
Youtube
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Anayasa Hukukuna giriş: De Gaulle Anayasayı tanıtıyor (video)
2 Anayasa Md 1 - 4
3 Anayasa Md 1 - 4 - Egzersiz
4 Siyasi kurumlar
5 Yayın "C'est pas sorcier - Jeu de loi"
6 Kuvvetler Ayrılığı
7 Kuvvetler Ayrılığı- Egzersiz
8 Yayın "Secrets d'Histoire" - Si les murs de l'Elysée pouvaient parler "
9 Belgesel "La Ve République et ses monarques"
10 Bakanlar
11 Bir kanunun doğuşu
12 Yayın: "C'est pas sorcier - Jeu de loi" (devamı)
13 Yargı yetkisi
14 yargı yetkisi- egzersiz
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 52
Toplam İş Yükü / 25 2,08
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top