Hukuk Lisans Programı

Hukuka Giriş(HUK103)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK103 Hukuka Giriş 1 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Zeynep Özlem ÜSKÜL ENGİN zeynepuskul@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencini hukukun bütünsel bir resmine sahip olmasını sağlamak. Böylece çeşitli hukuk dallarının iç sorunlarında kaybolmasını önlemek.
İçerik 1. Hukuk ve Toplum
2. Hukuk ve Diğer Sosyal Kurallar
3. Hukukun Tanımı Sorunları
4. Hukuk Kurallarının Özellikleri
5. Hukuki Yaptırımlar, tarihi ve türleri
6. Büyük Hukuk Sistemleri, Roma Hukuku, Anglosakson Hukuk Sistemi, İslam Hukuku, Sosyalist Hukuk
7. Hak kavramı ve Hakkı Açıklayan Teoriler
8. Kanunlaştırma ve Türleri
9. Hukuk Kuralının Analizi
10. Hukukun Normatif Karakteri
11. Hukukun Kaynakları ve Bunların Hiyerarşik Yapısı
12. Hukukun Yürürlüğü ve İlgası
13. Özel Hukuk ve Kamu Hukuku
14. Hakların Hukuk Yoluyla Korunması
Dersin Öğrenme Çıktıları Hukukun toplum içindeki rolünün kavranması.
Fakültedeki derslere ön hazırlık dolayısıyla daha iyi kavranılmasını sağlamak.
Öğrencinin hukukun geneline ilişkin sorunları tartışabilmesi
Hukukçu gibi düşünme yetisini edinmesi
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar - Bilge, Necip, Hukuk Başlangıcı, 25. Bası, Turhan Kitabevi

- Güriz, Adnan, Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 1. Hukuk ve Toplum
2 2. Hukuk ve Diğer Sosyal Kurallar
3 3. Hukukun Tanımı Sorunları
4 4. Hukuk Kurallarının Özellikleri
5 5. Hukuki Yaptırımlar, tarihi ve türleri
6 6. Büyük Hukuk Sistemleri, Roma Hukuku, Anglosakson Hukuk Sistemi, İslam Hukuku, Sosyalist Hukuk
7 7. Hak kavramı ve Hakkı Açıklayan Teoriler
8 8. Kanunlaştırma ve Türleri
9 9. Hukuk Kuralının Analizi
10 10. Hukukun Normatif Karakteri
11 11. Hukukun Kaynakları ve Bunların Hiyerarşik Yapısı
12 12. Hukukun Yürürlüğü ve İlgası
13 13. Özel Hukuk ve Kamu Hukuku
14 14. Hakların Hukuk Yoluyla Korunması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 15 15
Toplam İş Yükü 73
Toplam İş Yükü / 25 2,92
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top