Hukuk Lisans Programı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I(TAR101)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
TAR101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Rıdvan AKIN rakin@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa kemal Atatürkün ölümüne kadar olan Türkiye’nin siyasal gelişmeleri ele alınmaktadır. Ders kronolojik olarak İkincui Meşrutiyet dönemi ile başlamakta (1908) Mütareke, milli mücadele ve erken cumhuriyet dönemi ele alınmakta ve 1938’de sona ermektedir.
İçerik 1. Hürriyetin ilanı ve parlamentonun toplanması
2. İkinci meşrutiyet devrinin hükümetleri
3. Birinci Dünya Savaşı ve İmparatorluğun dağılması
4. Mütareke dönemi
5. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu
6. TBMM Hükümeti
7. Milli Mücadelede Anayasal düzen ve siyasal rejim
Vize haftası
8. Milli Mücadele döneminin iç güvenlik sorunları
9. Milli ordunun kuruluşu ve idaresi
10. Türk bağımsızlık savaşı
11. Lozan barışının temel hükümleri
12. Eski rejimin tasfiyesi
13. Cumhuriyet döneminde tek parti rejimi ve Atatürk'ün vefatı
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrolarını yetiştiren siyasi ortamı öğrenir.
Kurtuluş Savaşı'nın arka planını ve bu dönemdeki parlamenter rejimi kavrar.
Öğretim Yöntemleri Öğrencilere konuyla ilgili görsel, tarihi materyaller de gösterilerek ders anlatılır ve kaynaklarla dersin tamamlanması beklenir.
Kaynaklar Kaynakça: Rıdvan Akın, Türk Siyasal Tarihi, 1908-2000, İstanbul, On ki Levha Yayınları, 2010
Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul, İş kültür yayınları, 2008.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Hürriyetin ilanı ve parlamentonun toplanması
1 Hürriyetin ilanı ve parlamentonun toplanması
2 İkinci meşrutiyet devrinin hükümetleri
2 İkinci meşrutiyet devrinin hükümetleri
3 Birinci Dünya Savaşı ve İmparatorluğun dağılması
3 Birinci Dünya Savaşı ve İmparatorluğun dağılması
4 Mütareke dönemi
4 Mütareke dönemi
5 Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu
5 Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu
6 TBMM Hükümeti
6 TBMM Hükümeti
7 Milli Mücadelede Anayasal düzen ve siyasal rejim
7 Milli Mücadelede Anayasal düzen ve siyasal rejim
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 108
Toplam İş Yükü / 25 4,32
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top