Hukuk Lisans Programı

Medeni Hukuk I(HUK121)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK121 Medeni Hukuk I 1 5 0 0 5 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mehmet ERDEM mehmeterdemus@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Medeni hukukun temel kavramlarının ve kişiler hukukunun esaslarının öğrenilmesi
İçerik Konu başlıklarında gösterilmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Medeni hukuk ve kişiler hukuku alanlarında temel kavramların ve prensiplerin öğrenilmesi
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı
Kaynaklar Kemal Oğuzman, Nami Barlas, Medeni Hukuk, İstanbul 2018.
Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir, Kişiler Hukuku, İstanbul 2018.
Mustafa Dural, Suat Sarı, Medeni Hukuk Temel Kavramlar, İstanbul 2018.
Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Kişiler Hukuku, İstanbul 2018.
Rona Serozan, Medeni Hukuk, İstanbul, 2018.
Serap Helvacı, Fulya Erlüle, Medeni Hukuk, İstanbul, 2018.
Jale G. Akipek, Turgut Akıntürk, Derya Ateş, Kişiler Hukuku, Ankara, 2018.
Ahmet Kılıçoğlu, Medeni Hukuk, Ankara, 2018.
Commentaire Romand, Code civil art. 1-359, Bâle, 2010.
Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İsviçre Medeni Kanunu, İsviçre Borçlar Kanunu, içtihatlar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Kaynak kavramı
1 Kaynak kavramı
1 Kaynak kavramı,Kaynak kavramı,Kaynak kavramı
2 Örf ve adet hukuku
2 Örf ve adet hukuku
2 Örf ve adet hukuku,Örf ve adet hukuku,Örf ve adet hukuku
3 Hak kavramı
3 Hak kavramı
3 Hak kavramı,Hak kavramı,Hak kavramı
4 Hak sahibi
4 Hak sahibi
4 Hak sahibi,Hak sahibi,Hak sahibi
5 Hakların kazanılması ve kaybedilmesi
5 Hakların kazanılması ve kaybedilmesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 5 70
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 144
Toplam İş Yükü / 25 5,76
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top