Sosyoloji Yüksek Lisans Programı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri(SOC 503)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC 503 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 1 3 0 0 3 7,5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Feyza AK AKYOL feyzaak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilimsel bilgiyi diğer bilgi türlerinden ayırt eden nitelikler kavratıldıktan sonra bilimsel yöntemin temel aşamaları, araştırma deseni, veri toplama ve analiz teknikleri hakkında temel bilgileri kazandırmak amaçlanır.
İçerik
Dersin Öğrenme Çıktıları ÖÇ1: Bilimsel bilginin ayır edici nitelikleri hakkında bilgi sahibi olurlar
ÖÇ2: Araştırma deseni oluşturma becerileri kazanırlar
ÖÇ3: Veri toplama ve analiz etme teknikleri hakkında bilgi sahibi olurlar
ÖÇ4: Araştırma raporu yazabilecek bilgi ve becerilere ulaşırlar
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar BEAUD Stéphane, WEBER Florence, Guide de l’enquête de terrain, Paris : La Découverte, 1998, réédition 2010.

BOURDIEU Pierre, CHAMBOREDON Jean-Claude, PASSERON Jean-Claude, Le métier de sociologue, Paris : Mouton, 1968.

BLANCHET Alain et alii, L’entretien dans les sciences sociales, Paris : Bordas, 1985

KAUFMAN Jean-Claude, L'entretien compréhensif, de Jean-Claude Kaufman, Editions Armand Colin, 2008

QUIVY Raymond, VAN CAMPENHOUDT Luc, Manuel de recherche en Sciences sociales, Paris : Dunod, 1995.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 25
Sunum 1 25
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Öğrenci temel sosyolojik kuramlara eleştirel bakış geliştirebilecektir. X
2 Öğrenci sosyoloji alanındaki kuramsal ve ampirik birikime katkıda bulunabilecek donanıma sahip olacaktır. X
3 Öğrenci farklı toplumsal sorunsallara farklı araştırma tekniklerini uygulama yetisine sahip olacaktır. X
4 Öğrenci ampirik çalışma, yöntem ve tekniklerine eleştirel bakış geliştirerek farklı yöntemler bulunmasına katkıda bulunabilecektir. X
5 Öğrenci temel sosyolojik kuramlara eleştirel bakış geliştirebilecektir. X
6 Öğrenci sosyolojik araştırmanın etik sorunlarını düşünme ve çareler üretme kapasitesini geliştirecektir. X
7 Öğrenci araştırma amaçları ile araştırma tasarımı arasındaki ilişkiyi bilir, araştırma sorusuna dayalı olarak araştırma önerisini geliştirebilir. X
8 Öğrenci araştırma verilerini değerlendirmeyi ve sonuçlarını yazmayı bilecek, araştırma sonuçlarından kuramsal ve makro çıkarımlar yapma yetisine sahip olacaktır. X
8 Öğrenci araştırma verilerini değerlendirmeyi ve sonuçlarını yazmayı bilecek, araştırma sonuçlarından kuramsal ve makro çıkarımlar yapma yetisine sahip olacaktır. X
8 Öğrenci araştırma verilerini değerlendirmeyi ve sonuçlarını yazmayı bilecek, araştırma sonuçlarından kuramsal ve makro çıkarımlar yapma yetisine sahip olacaktır. X
8 Öğrenci araştırma verilerini değerlendirmeyi ve sonuçlarını yazmayı bilecek, araştırma sonuçlarından kuramsal ve makro çıkarımlar yapma yetisine sahip olacaktır. X
9 Öğrenci niceliksel verilerden yola çıkarak niteliksel düşünme kapasitesine sahip olacaktır. X
10 Öğrenci sosyolojinin çeşitli alt alanlarına ait temel kavramlarla bilgi üretme kapasitesi edinecektir. X
11 Öğrenci sosyolojik kuramları gündelik yaşam pratikleriyle ilişkilendirme ve analiz etme yetisi edinecektir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top