Sosyoloji Yüksek Lisans Programı

Marx, Weber, Durkheim: Modern Sosyal Düşüncenin Oluşumu(SOC 501)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC 501 Marx, Weber, Durkheim: Modern Sosyal Düşüncenin Oluşumu 1 3 0 0 3 7,5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) İpek MERÇİL imercil@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Marx, Weber ve Durkheim’ın eserleri üzerinden sosyolojik düşüncenin teorik ve yöntemsel kökleri anlayabilmek.
İçerik Dersin temaları her yıl öğrenciler tarafından ve öğrencilerin çalışma alanlarına göre yeniden yapılandırılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu ders sonucunda öğrenciler :
• Sosyoloji disiplinin teorik ve kavramsal araçlarına sahip olabilecekler.
• Marx, Weber ve Durkheim’ın yaşadıkları farklı toplumsal bağlamlarda geliştirdikleri yöntemleri karşılaştırmalı bir analize tabii tutabilecekler.
• Sosyolojinin kavramsal kökleriyle çağdaş tatışmalar arasında ilişki kurabilecekler.
Öğretim Yöntemleri Ders öğrencilerin derse katılımını sağlayan seminerler şeklinde işlenmektedir. Öğrenciden belli bir tema altında sunuş konusu belirlemesi, setaylı bir sunuş yapması ve sunuş sonrası bir tartışma yürütmesi beklenmektedir.
Kaynaklar Louis Althusser, Ecrits philosophiques et politiques, Paris, Librairie generale française, 1999.

Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, 1967.

Philippe Besnard, L'anomie: ses usages et ses fonctions dans la discipline sociologique depuis Durkheim, Paris, Presses Universitaires de France, 1987.

Emile Durkheim, Le Suicide: étude de sociologie, Paris, Presses Universitaires de France, 1995.

Emile Durkheim, Leçons de sociologie, Paris, Presses Universitaires de France, 1995.

Erich Fromm, Marx's concept of man, New York, F. Ungar Pub. Co. , 1966.

Julien Freund, Max Weber et la sociologie française, Paris, Harmattan, 1997.

Anthony Giddens, Capitalism and modern social theory: an analysis of the writings of Marx, Durkheim and Max Weber, Cambridge, Cambridge University Press, 1971.

Karl Marx, Contribution à la critique de l'économie politique (1818-1883), Paris, Ed. sociales, 1972.

François Perroux, Aliénation et société industrielle, Paris, Gallimard, 1970.

Max Weber, Economie et societe: l'organisation et les puissances de la societe dans leur rapport avec l'économie, Paris, Pocket, 1995.

Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Paris, Flammarion, 2002.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Genel giriş ve seminerlerin takdimi
2 Sosyolojik bakış açısına giriş ve endüstriyel toplumların evrimi
3 İkinci haftanın devamı, karşılaştırmalı bir analiz.
4 Sunuş : Marx, Durkheim ve Weber’in düşüncelerinden yola çıkarak birey-toplum ilişkisi
5 Sunuş : Toplumsal tabakalaşma üzerine temel düşünceler
6 Sunuş : Çağdaş toplumlarda « yabancılaşma » düşüncesi
7 Sunuş : « Kapital » üzerinden Marx’ın yöntemini anlamak
8 Sunuş : Marx’ın eserlerinin sosyolojik yorumları
9 Sunuş : Durkheim’ın « İntihar »’ı üzerinden sosyolojik yöntemin oluşumunu anlamak
10 Sunuş : Günümüz toplumsal koşullarında anominin yeniden tanımlanması
11 Sunuş : Weber’in « Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu » kitabı üzerinden çağdaş toplumlarda sosyo-ekonomik ilişkileri anlamak
12 Sunuş : Weber’den günümüze « meşruiyet » kavramını anlamak.
13 Sunuş : Tarihsel bağlamlarında üç yazarın yöntemlerini karşılaştırmak
14 Genel değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Öğrenci temel sosyolojik kuramlara eleştirel bakış geliştirebilecektir. X
2 Öğrenci sosyoloji alanındaki kuramsal ve ampirik birikime katkıda bulunabilecek donanıma sahip olacaktır. X
3 Öğrenci farklı toplumsal sorunsallara farklı araştırma tekniklerini uygulama yetisine sahip olacaktır.
4 Öğrenci ampirik çalışma, yöntem ve tekniklerine eleştirel bakış geliştirerek farklı yöntemler bulunmasına katkıda bulunabilecektir.
5 Öğrenci temel sosyolojik kuramlara eleştirel bakış geliştirebilecektir.
6 Öğrenci sosyolojik araştırmanın etik sorunlarını düşünme ve çareler üretme kapasitesini geliştirecektir.
7 Öğrenci araştırma amaçları ile araştırma tasarımı arasındaki ilişkiyi bilir, araştırma sorusuna dayalı olarak araştırma önerisini geliştirebilir.
8 Öğrenci araştırma verilerini değerlendirmeyi ve sonuçlarını yazmayı bilecek, araştırma sonuçlarından kuramsal ve makro çıkarımlar yapma yetisine sahip olacaktır. X
8 Öğrenci araştırma verilerini değerlendirmeyi ve sonuçlarını yazmayı bilecek, araştırma sonuçlarından kuramsal ve makro çıkarımlar yapma yetisine sahip olacaktır. X
8 Öğrenci araştırma verilerini değerlendirmeyi ve sonuçlarını yazmayı bilecek, araştırma sonuçlarından kuramsal ve makro çıkarımlar yapma yetisine sahip olacaktır. X
8 Öğrenci araştırma verilerini değerlendirmeyi ve sonuçlarını yazmayı bilecek, araştırma sonuçlarından kuramsal ve makro çıkarımlar yapma yetisine sahip olacaktır. X
9 Öğrenci niceliksel verilerden yola çıkarak niteliksel düşünme kapasitesine sahip olacaktır.
10 Öğrenci sosyolojinin çeşitli alt alanlarına ait temel kavramlarla bilgi üretme kapasitesi edinecektir. X
11 Öğrenci sosyolojik kuramları gündelik yaşam pratikleriyle ilişkilendirme ve analiz etme yetisi edinecektir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 5 50
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 20 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 122
Toplam İş Yükü / 25 4,88
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top