Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Dilbilim ve İletişim(COM 517)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM 517 Dilbilim ve İletişim 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Nebahat AKGÜN ÇOMAK ncomak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Önemli Dilbilimciler ve önemli İletişimciler aracılığıyla, İletişim metinlerinin dilbilimsel çözümlenmesidir. Önemli Dilbilimciler ve İletişimciler arasında: " Ferdinand de Saussure, Andre Martinet, Edward Sapir, Leonard Bloomfield, Charles Sandres Peirce, Vladimir Propp, Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, Mihail Mihaloviç Bakhtin, Jacques Derrids, Umberto Eco, Ludwing Wittgenstein, John Austin, John Searle, Jurgen habermas, Teun A.van Dijk" aracılığıyla,metinlerin yöntemleri ve söylem çözümlemeleri de ele alınacaktır.
İçerik 1.Hafta: Dil Nedir?
2.Hafta: Dilbilim Nedir?
3.Hafta:Dilbilim ve İletişim
4.Hafta: Dilbilimin Tarihçesi
5.Hafta: Dilbilim Okulları ve İletişim
6.Hafta: Dilbilim Kuramları ve İletişim
7.Hafta: Dilbilim-Yapısalcılık-İletişim
8.Hafta: Dilbilim-İşlevselcilik-İletişim
9.Hafta: Üretici-Dönüşümsel Dilbilim ve İletişim
10.Hafta: Dilbilim-Göstergebilim-İletişim
11.Hafta: Önemli Dilbilimciler
12.Hafta: Önemli Göstergebilimciler
13.Hafta: Önemli İletişimciler
14.Hafta: İletişim Metinlerinin Dilbilimsel Çözümlenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Dil nedir ve tarihsel sürecine genel bir bakış.
2.Dilbilim nedir ve Dilbilimin gelişim aşamaları nelerdir.
3.Dilbilim ve İletişim arasındaki bağlantılar ve ilk çalışmalar nelerdir.
4. Dilbilimin tarihçesindeki önemli aşamalar, gelişmeler ve çalışmalar.
5.Dilbilim Okulları ve İletişim çalışmalarındaki gelişmeler.
6.Dilbilim Kuramları ve İletişim çalışmalarındaki gelişmeler
7.Dilbilim-Yapısalcılık-İletişim
8.Dilbilim-İşlevselcilik-İletişim
9.Üretici-Dönüşümsel Dilbilim ve İletişim
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans
Kaynaklar AUSTİN J.(1962) How to do Things with Words. Oxford. Clarendes Press.
BAKHTİN M. (1986) Speech Genres and Other Late Essays. University of Texas Press.
ÇOMAK A.N. (1995) Yazının İşlevsel Kullanımı. Der Yayınları. İstanbul.
FAİRCLOUGH N. (1989) language and Power. London. Logman.
FAİRCLOUGH N. (1992 a) Discource and Social Change. Cambridge. Polity Press.
FAİRLOUGH Norman (1992b) Discource and Text: Linguistics and Intertextual Analysis Within Discource Anaysis.
GÖKTÜRK A. (1983) Okuma Uğraşı. İnkılap Kitabevi. İstanbul.
GREİMAS A. (1983) Structurel Semantics. Lincoln: University of Nebraska Press.
GREİMAS A. (1978) On Meaning, Selected Writing in Semiotic Theory. London.
İNCEOĞLU Y.-ÇOMAK A.N. (2016) Metin Çözümlemeleri. Ayrıntı Yayınları.İstanbul.
HALLİDAY Michael (1976) language as Social Semiotic. London.
PROPP Vladimir (1958) Morphology of the Folktale. The Hague: Mouton.
SEARLE J.R.(1982) Theory of Speech Acts. Cambridge: University Press.
VAN Dijk T.A. (1977) Text and Context, Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discource. Longman.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top