Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Makroekonomik Analiz ve Konjonktür(EC 529)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
EC 529 Makroekonomik Analiz ve Konjonktür 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Mustafa ULUS mulus@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere makroekonomik gelişmeleri, ekonomide yaşanan dalgalanmaları ve uygulanan makroekonomik politikaları anlama ve analiz etme becerisi kazandırmaktır. Temel teorik altyapının yanında güncel ekonomik gelişmelerin incelemesi ve bu sayede öğrencilerin ekonomik gelişmelere bakış açısının zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik Ders içerisinde ekonomik dalgalanmaları açıklamakta kullanılan temel makro-ekonomik modeller ele alıncaktır. Tek dönem makro model, arama eşleme modelleri ve işsizlik, zamanlar arası seçim, tasarruf ve yatırım, açık ekonomi makro modeller ve politikalar derste işlenecek konular arasındadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan bir öğrencinin:
i. Temel makroekonomik problemleri ve büyüklükleri öğrenmesi,
ii. Ekonomide yaşanan dalgalanmaların nedenlerini ve farklı piyasalara olan etkilerini kavraması,
iii. Uygulanan ve uygulanmayan politikaların kısa, orta ve uzun vadede ekonomik etkilerini analiz etme becerisi kazanması,
iv. Analitik sonuçları verilerle bir arada ele alarak farklı koşullara elde ettiği teorik bilgileri uygulama kabiliyetini kazanması beklenmektedir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Williamson, S. (2018) “Macroeconomics”, Global 6th Edition, Pearson

De Vroey, M. (2016). A history of macroeconomics from Keynes to Lucas and beyond. Cambridge University Press
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş ve Makroekonomik yöntemin ve problemlerin tanıtımı
2 Makroekonomik büyüklükler, ölçüm ve farklı tanımlar
3 Ekonomik konjonktür: Tanımı ve göstergeleri
4 Kapalı ekonomi temel makro modeller: Kısa ve uzun dönem, teori ve veri
5 Kapalı ekonomi temel makro modeller: Kısa ve uzun dönem, teori ve veri
6 Kapalı ekonomi temel makro modeller: Politikalar ve etkileri
7 Ara sınav
8 Zamanlar arası model: Tasarruf, yatırım ve finansal piyasalar
9 Ekonomik konjonktür: Teorik yaklaşımlar
10 Ekonomik konjonktür: Teorik yaklaşımlar, ölçüm ve Türkiye’de güncel göstergeler
11 Açık ekonomi temel makro modelleri: Kısa ve uzun dönem
12 Açık ekonomi temel makro modelleri: Politikalar ve etkileri
13 Açık ekonomi temel makro modelleri: Teori ve veri
14 Sentez
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 100
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top